Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb” w nawiązaniu do ogłoszenia o naborze numer 1/2017, 2/2017, 3/2017, 4/2017, 5/2017 oraz 6/2017 uprzejmie informuję o konieczności zwrócenia uwagi na zapisy pkt. 13 tiret 2, ppkt 2 Procedury przeprowadzenia naborów wniosków i wyboru operacji przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb” z wyłączeniem realizacji operacji własnych LGD oraz projektów grantowych tj. obowiązku dołączenia kopii wniosku oraz fiszki projektowej.

Zgodnie z powyższym beneficjent składa w biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb”, 2 kompletne egzemplarze wniosku (wraz z załącznikami) oraz 2 egzemplarze fiszki projektowej.

Czytaj więcej...

Szanowni Państwo,

Na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w zakładce RYBOŁÓWSTWO/ NABORY WNIOSKÓW/PRIORYTET 4 https://mgm.gov.pl/rybolowstwo/po-ryby-morze-2014-2020/nabory-wnioskow/priorytet-4-zwiekszenie-zatrudnienia-i-spojnosci-terytorialnej-w-zakresie-dzialania-realizacja-lokalnych-strategii-rozwoju-kierowanych-przez-spolecznosc/, zamieszczone zostały zaktualizowane dokumenty wdrożeniowe dotyczące operacji w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”, z wyłączeniem projektów grantowych do stosowania.  

Czytaj więcej...

Szanowni Państwo,

Na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w zakładce RYBOŁÓWSTWO/ POMOC UNII EUROPEJCKIEJ DLA RYBACTWA NA LATA 2014-2020, https://mgm.gov.pl/rybolowstwo/aktualnosci-rybackie/piorytet-4/ zamieszczone zostały zaktualizowane formularze wniosku o dofinansowanie wraz z instrukcją, wniosku o płatność wraz z instrukcją oraz wzór umowy o dofinansowanie na operacje w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 w zakresie działania realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność  wraz z załącznikami.

Wprowadzone zmiany mają na celu uporządkowanie kwestii związanych z utworzeniem miejsca pracy, przedkładaniem biznesplanu, jak również obowiązkiem przedkładania dokumentu potwierdzającego prawo do dysponowania nieruchomością. 

Zaktualizowane dokumenty obowiązują od dnia ich opublikowania, tj. od 29 maja 2017.

Czytaj więcej...

Szanowni Państwo,ludzik mwi

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb” informuje, że pierwsze nabory wniosków o dofinansowanie w 2017 roku planowane są w II półroczu i obejmować będą przedsięwzięcia:
  - 1.1.1 Modernizacja i innowacyjność w sektorze rybackim,
  - 1.1.2 Rozwój potencjału sprzedażowego sektora rybackiego,

  - 1.1.3 Rozwój kompetencji pracowników sektora rybackiego,
  - 1.2.1 Wykorzystanie potencjału w zakresie przetwórstwa lokalnych produktów,
  - 1.2.2 Wsparcie aktywności gospodarczej generującej miejsca pracy,
  - 2.1.1 Tworzenie przestrzeni do integracji i aktywizacji społeczności lokalnych,
  - 2.1.2 Organizacja aktywnych form spędzania wolnego czasu oraz integracja społeczności lokalnych,
  - 2.2.1 Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej,
  - 2.2.2  Promowanie dziedzictwa kulturowego i walorów środowiskowych.

Czytaj więcej...

Szanowni Państwo,

na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej RYBOŁÓWSTWO/ POMOC UNII EUROPEJSKIEJ DLA RYBACTWA NA LATA 2014-2020 w zakładce https://www.mgm.gov.pl/rybolowstwo/447-piorytet-4; załączony został zatwierdzony przez Ministra formularz wniosku o płatność na operacje w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 w zakresie działania realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność wraz z instrukcją do stosowania.

Czytaj więcej...

Szanowni Państwo,

na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej zamieszczony został wzór umowy o dofinansowanie na operacje w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 w zakresie działania realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność wraz z załącznikami.

https://www.mgm.gov.pl/rybolowstwo/447-piorytet-4

Czytaj więcej...

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
Gmina Wągrowiec
Gmina Skoki
Gmina Oborniki
Gmina Rogoźno
Gmina Margonin
Gmina Szamocin
Gmina Wyrzysk
Gmina Gołańcz
Gmina Kiszkowo

Biuro Stowarzyszenia

Stowarzyszenie 
Lokalna Grupa Rybacka 7 RYB

ul. Kolejowa 24

62-100 Wągrowiec
Godziny pracy Biura 
od pon. do pt. 7.30-15.30
tel. 67 254 74 41
tel. kom. 506 256 186

m@il: stowarzyszenie7ryb(at)wp.pl

Nr konta bankowego Stowarzyszenia:
26 1240 3725 1111 0010 3175 2151
PEKAO SA I Oddział w Wągrowcu,
ul. Kościuszki 16
62-100 Wągrowiec