UWAGA BENEFICJENCI OSI 4 PO RYBY – ZMIANY W USTAWIE O VAT

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w dniu 1 stycznia 2014 r. weszła w życie zmieniona ustawa o podatku od towarów i usług VAT, w ramach której wprowadzono m.in. blok przepisów dotyczących zasad fakturowania (art. 106a-106o). Przepisy te dotyczą m.in. elementów, które obligatoryjnie powinny zawierać faktury, faktury korygujące oraz noty korygujące, terminów wystawiania faktur, faktur uproszczonych.

W związku z powyższym apelujemy o szczególną kontrolę dokumentów, na podstawie których rozliczane są realizowane przez Państwa operacje realizowane w ramach osi 4 PO RYBY.

 

UWAGA BENEFICJENCI OSI 4 PO RYBY - WAŻNE ZMIANY W USTAWIE
O FINANSACH PUBLICZNYCH

 

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w dniu 8 kwietnia 2014 r. weszła nowelizacja ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2014 r., poz. 379), która wprowadziła rozszerzenie zapisów art. 189 ust.3, w myśl których: W przypadku niezłożenia przez beneficjenta wniosku o płatność lub złożenie tego wniosku po terminie, od środków przekazanych w ramach zaliczki pozostałych do rozliczenia naliczane będą odsetki jak dla zaległości podatkowych – liczone od dnia przekazania zaliczki do dnia jej zwrotu lub złożenia wniosku o płatność.

Czytaj więcej...

WZÓR PRAWIDŁOWO ZNAKOWANYCH PROJEKTÓW PONIŻEJ 500.000,00 EURO

Szanowni Państwo

W załączeniu podajemy przykładowy wzór prawidłowo znakowanej operacji realizowanej w ramach Osi 4 PO RYBY o wysokości dofinansowania nie przekraczającej 500.000,00 Euro, przy czym podanie nazwy operacji lub numeru umowy o dofinansowanie jest wymagane w przypadku realizowania więcej niż jednego projektu. Podstawę prawną znakowania projektów znajdą państwo w art. 33 rozporządzenia Komisji Europejskiej (WE) Nr 498/2007 z dnia 26 marca 2007 r., ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1198/2006.

PRZYKŁADOWY WZÓR ZNAKOWANIA

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że ewentualne aneksy dotyczące zmian zakresu rzeczowo-finansowego należy zawrzeć przed ogłoszeniem przetargu. Oznacza to, iż wniosek o aneks musi wpłynąć do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego przed ogłoszeniem ww. przetargu. W przeciwnym wypadku, wszelkie zmiany będą uznane, jako koszt niekwalifikowalny. Nie dotyczy to aneksowania umów w związku z tzw. kwotami poprzetargowymi.

 

Szanowni Państwo,

Poniżej załączamy prezentacje ze szkolenia, które odbyło się w dniu 23.10.2013 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego. Prezentacje te zawierają min. informacje na temat wydatkowania zaliczki, odrębnej księgowości, zakresu przeprowadzanych kontroli czy też najczęściej popełnianych błędów w trakcie realizacji i rozliczania wniosku o płatność.

Czytaj więcej...

Przed złożeniem Wniosku o Płatność w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego skontaktuj się z Biurem Lokalnej Grupy Rybackiej „7 Ryb” w celu konsultacji dotyczącej prawidłowego rozliczania Wniosku o Płatność.

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
Gmina Wągrowiec
Gmina Skoki
Gmina Oborniki
Gmina Rogoźno
Gmina Margonin
Gmina Szamocin
Gmina Wyrzysk
Gmina Gołańcz
Gmina Kiszkowo

Biuro Stowarzyszenia

Stowarzyszenie 
Lokalna Grupa Rybacka 7 RYB

ul. Kolejowa 24

62-100 Wągrowiec
Godziny pracy Biura 
od pon. do pt. 7.30-15.30
tel. 67 254 74 41
tel. kom. 506 256 186

m@il: stowarzyszenie7ryb(at)wp.pl

Nr konta bankowego Stowarzyszenia:
26 1240 3725 1111 0010 3175 2151
PEKAO SA I Oddział w Wągrowcu,
ul. Kościuszki 16
62-100 Wągrowiec