Szanowni Państwo,ludzik mwi

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb” informuje, że pierwsze nabory wniosków o dofinansowanie w 2017 roku planowane są w II półroczu i obejmować będą przedsięwzięcia:
  - 1.1.1 Modernizacja i innowacyjność w sektorze rybackim,
  - 1.1.2 Rozwój potencjału sprzedażowego sektora rybackiego,

  - 1.1.3 Rozwój kompetencji pracowników sektora rybackiego,
  - 1.2.1 Wykorzystanie potencjału w zakresie przetwórstwa lokalnych produktów,
  - 1.2.2 Wsparcie aktywności gospodarczej generującej miejsca pracy,
  - 2.1.1 Tworzenie przestrzeni do integracji i aktywizacji społeczności lokalnych,
  - 2.1.2 Organizacja aktywnych form spędzania wolnego czasu oraz integracja społeczności lokalnych,
  - 2.2.1 Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej,
  - 2.2.2  Promowanie dziedzictwa kulturowego i walorów środowiskowych.

Nabory wniosków skierowane są dla wszystkich potencjalnych wnioskodawców, a zwłaszcza:
  - tworzących miejsca pracy,
  - przedstawicieli grup defaworyzowanych[1]  (w tym rybaków). 

Harmonogram planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność dostępny jest na stronie www.7ryb.pl w zakładce dokumenty. 

Ponadto informujemy, że planujemy zmianę ww. harmonogramu, dlatego prosimy na bieżąco śledzić stronę internetową Stowarzyszenia LGR „7 Ryb” www.7ryb.pl.

Na stronie internetowej  www.7ryb.pl w zakładce dokumenty znajdują się dokumenty istotne dla wnioskodawców planujących złożenie wniosku o dofinansowanie określające m.in. zakres i warunki wsparcia oraz rodzaj operacji, które będą mogły otrzymać dofinansowanie:

  • Lokalna Strategia Rozwoju LGR „7 Ryb”,
  • Procedura przeprowadzania naborów wniosków i wyboru operacji przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb” z wyłączeniem realizacji operacji własnych LGD oraz projektów grantowych,
  • Regulamin Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb”,
  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 września 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”,
  • wzór wniosku o dofinansowanie na operacje w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 w zakresie działania realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność wraz z załącznikami oraz z instrukcją,
  • wzór umowy o dofinansowanie na operacje w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 w zakresie działania realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność wraz z załącznikami.

                                                                       Zarząd Stowarzyszenia LGR „7 Ryb"

[1] Osoby poniżej 30 roku życia lub powyżej 50 roku życia.

loga

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
Gmina Wągrowiec
Gmina Skoki
Gmina Oborniki
Gmina Rogoźno
Gmina Margonin
Gmina Szamocin
Gmina Wyrzysk
Gmina Gołańcz
Gmina Kiszkowo

Biuro Stowarzyszenia

Stowarzyszenie 
Lokalna Grupa Rybacka 7 RYB

ul. Kolejowa 24

62-100 Wągrowiec
Godziny pracy Biura 
od pon. do pt. 7.30-15.30
tel. 67 254 74 41
tel. kom. 506 256 186

m@il: stowarzyszenie7ryb(at)wp.pl

Nr konta bankowego Stowarzyszenia:
26 1240 3725 1111 0010 3175 2151
PEKAO SA I Oddział w Wągrowcu,
ul. Kościuszki 16
62-100 Wągrowiec