Szanowni Państwo
Lokalnej Grupy Rybackiej „7 Ryb”

informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013", środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa, na następujące rodzaje operacji:

Operacje polegające na wzmocnieniu konkurencyjności i utrzymaniu atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa

– termin składania wniosków: 31.01.2013r. – 04.03.2013 r.
– limit dostępnych środków:

 • sektor publiczny: 1.467.000,00 zł.
 • sektor gospodarczy i sektor społeczny:  300.000,00 zł.

Operacje polegające na restrukturyzacji lub reorientacji działalności gospodarczej, lub dywersyfikacji zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem
– termin składania wniosków: 31.01.2013 r. – 04.03.2013 r.

 • limit dostępnych środków: sektor gospodarczy i sektor społeczny:  450.000,00  zł.

Miejsce i tryb składania wniosków: wnioski należy składać bezpośrednio (tj. osobiście) w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb”, ul. Kolejowa 24, 62-100 Wągrowiec w dniach od 31.01.2013r. do 04.03.2013 r., w godz. 07.30–15.30 od poniedziałku do piątku. Ostateczny termin składania wniosków upływa 04.03.2013 r. do godz. 15.30.

Szanowni Państwo
Lokalnej Grupy Rybackiej „7 Ryb”

informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013", środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa, na następujące rodzaje operacji:

Operacje polegające na wzmocnieniu konkurencyjności i utrzymaniu atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa

– termin składania wniosków: 31.01.2013r. – 04.03.2013 r.
– limit dostępnych środków:

 • sektor publiczny: 1.467.000,00 zł.
 • sektor gospodarczy i sektor społeczny:  300.000,00 zł.

Operacje polegające na restrukturyzacji lub reorientacji działalności gospodarczej, lub dywersyfikacji zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem
– termin składania wniosków: 31.01.2013 r. – 04.03.2013 r.

 • limit dostępnych środków: sektor gospodarczy i sektor społeczny:  450.000,00  zł.

Miejsce i tryb składania wniosków: wnioski należy składać bezpośrednio (tj. osobiście) w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb”, ul. Kolejowa 24, 62-100 Wągrowiec w dniach od 31.01.2013r. do 04.03.2013 r., w godz. 07.30–15.30 od poniedziałku do piątku. Ostateczny termin składania wniosków upływa 04.03.2013 r. do godz. 15.30.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym wzór wniosku o dofinansowanie w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności wraz z instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie, kryteria wyboru projektu przez Lokalną Grupę Rybacką „7 Ryb” określone w Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich LGR „7 Ryb”, w tym kryteria na podstawie, których ocenia się uzasadnienie realizacji projektu w ramach LSROR oraz wykaz dokumentów niezbędnych do weryfikacji spełniania kryteriów wyboru projektów określonych w LSROR, dostępne są:
- w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb” i na stronie internetowej www.7ryb.pl, 
- na stronie internetowej Departamentu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Oddział Obsługi PO RYBY www.poryby.umww.pl

67 2547441 oraz drogą elektroniczną: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

Uwaga!
Obligatoryjnym załącznikiem do wniosku o dofinansowanie, poza wymienionymi w pkt. XI wniosku, jest również Karta merytoryczna projektu.

Załączniki:

 1. Wniosek o dofinansowanie w ramach środka 4.1.
 2. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach środka 4.1.
 3. Wykaz dokumentów, które należy dołączyć do wniosku, umożliwiających dokonanie oceny i wyboru operacji przez LGR „7 Ryb”
 4. Studium wykonalności operacji – wzór MRiRW
 5. Uproszczony plan biznesowy operacji – wzór MRiRW
 6. Harmonogram działań informacyjnych, szkoleniowych i promocyjnych - wzór MRiRW
 7. Kryteria oceny zgodności operacji z LSROR dla operacji polegających na wzmocnieniu konkurencyjności i utrzymaniu atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa.
 8. Kryteria wyboru operacji dla operacji polegającej na wzmocnieniu konkurencyjności i utrzymaniu atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa.
 9. Kryteria oceny zgodności operacji z LSROR dla operacji polegających na restrukturyzacji lub reorientacji działalności gospodarczej, lub dywersyfikacji zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem
 10. Kryteria wyboru operacji dla operacji polegających na restrukturyzacji lub reorientacji działalności gospodarczej, lub dywersyfikacji zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem
 11. Karta merytoryczna projektu w ramach operacji polegających na wzmocnieniu konkurencyjności i utrzymaniu atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa.
 12. Karta merytoryczna projektu w ramach operacji polegających na restrukturyzacji lub reorientacji działalności gospodarczej, lub dywersyfikacji zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem.