W dniu 6 czerwca 2016 roku w restauracji Dobra Truskawka na terenie gminy Wągrowiec odbyło się Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Rybackiej „7 Ryb”.
Walne Zebranie było okazją do podsumowania działalności Stowarzyszenia za 2015 rok  oraz przedstawienia  planów LGR „7 Ryb” dotyczących funkcjonowania w 2016 roku.

 Zebranie otworzyła Pani Dorota Knopczyńska - Prezes Stowarzyszenia, która powitała wszystkich zebranych. Zebranie odbyło się w pierwszym terminie z udziałem ponad połowy członków. Dalszą część Walnego poprowadził Pan Wiesław Ewertowski, który został wybrany na Przewodniczącego Walnego Zebrania Członków.

 Obecni na sali członkowie wysłuchali sprawozdań z działalności organów Stowarzyszenia tj. Komitetu, Komisji Rewizyjnej i Zarządu, które zostały zatwierdzone kolejno przyjmowanymi uchwałami. Przedstawiono sprawozdania z działalności finansowej oraz merytorycznej Stowarzyszenia. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Pani Karolina Banaszyńska przedstawiła ocenę sprawozdania finansowego i pracy Zarządu za 2015 rok. Podjęto Uchwałę w sprawie absolutorium dla Członków Zarządu, za co serdecznie dziękujemy.

W związku z zakończeniem sprawowania funkcji Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej, Pani Prezes Dorota Knopczyńska złożyła serdeczne podziękowania Pani Karolinie Banaszyńskiej.

 Pani Prezes Dorota Knopczyńska podziękowała wszystkim za wkład włożony w funkcjonowanie Stowarzyszenia i pomoc w realizacji jego celów Statutowych.  Serdeczne podziękowania skierowała do wszystkich zaangażowanych w tworzenie Lokalnej Strategii Rozwoju, a w szczególności: wójtów i burmistrzów gmin członkowskich, a na ich ręce pracowników gmin, grupy roboczej ds. tworzenia LSR i grupy eksperckiej, wszystkich członków Stowarzyszenia, członków Zarządu i pracowników Biura oraz podkreśliła, że wkład tak wielu osób w tworzenie LSR przyczynił się do zajęcia II miejsca na liście LSR wybranych do realizacji.

 Na zakończenie Pani Prezes podziękowała za przybycie na Zebranie i zaprosiła na Biesiadę Rybacką.

DSCN0352

DSCN0355

DSCN0357

DSCN0362

DSCN0368

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
Gmina Wągrowiec
Gmina Skoki
Gmina Oborniki
Gmina Rogoźno
Gmina Margonin
Gmina Szamocin
Gmina Wyrzysk
Gmina Gołańcz
Gmina Kiszkowo

Biuro Stowarzyszenia

Stowarzyszenie 
Lokalna Grupa Rybacka 7 RYB

ul. Kolejowa 24

62-100 Wągrowiec
Godziny pracy Biura 
od pon. do pt. 7.30-15.30
tel. 67 254 74 41
tel. kom. 506 256 186

m@il: stowarzyszenie7ryb(at)wp.pl

Nr konta bankowego Stowarzyszenia:
26 1240 3725 1111 0010 3175 2151
PEKAO SA I Oddział w Wągrowcu,
ul. Kościuszki 16
62-100 Wągrowiec