Na podstawie § 17 pkt. 3 ppkt. 3.3,  w związku z  § 11 pkt. 1 ppkt. 1.4 Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb”, zapraszam na Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGR „7 Ryb”, które odbędzie się w dniu 11 marca 2013 r. o godz. 17.00 w sali widowiskowej w Łeknie, Gmina Wągrowiec.

Na podstawie § 17 pkt. 3 ppkt. 3.3,  w związku z  § 11 pkt. 1 ppkt. 1.4 Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb”, zapraszam na Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGR „7 Ryb”, które odbędzie się w dniu 11 marca 2013 r. o godz. 17.00 w sali widowiskowej w Łeknie, Gmina Wągrowiec.

Program Sprawozdawczy Walnego Zebrania Członków w dniu 11 marca 2013 r. godz. 17:00, Gmina Wągrowiec, Sala widowiskowa, Łekno.
1.    Otwarcie zebrania i stwierdzenie quorum przez Prezesa Zarządu Stowarzyszenia.
2.    Wybór Sekretarza obrad.
3.    Przyjęcie porządku obrad.
4.    Wybór Przewodniczącego Zebrania.
5.    Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
6.    Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
7.    Przyjęcie protokołu z Walnego Zebrania Członków z dnia 11.01.2013 r.
8.    Podjęcie Uchwały w sprawie zmian w Statucie Stowarzyszenia.
9.    Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Stowarzyszenia LGR „7 Ryb”.
10.    Podjęcie Uchwały w sprawie zmian w Regulaminie Biura Stowarzyszenia LGR „7 Ryb”.
11.    Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu Regulaminu Biura Stowarzyszenia LGR „7 Ryb”.
12.    Podjęcie Uchwały w sprawie zmian w Regulaminie Pracy Stowarzyszenia LGR „7 Ryb”.
13.    Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu Regulaminu Pracy pracowników Biura Stowarzyszenia LGR „7 Ryb”.
14.    Przedstawienie sprawozdania z działalności merytorycznej Stowarzyszenia za 2012 r.
15.    Przedstawienie sprawozdania finansowego z działalności Stowarzyszenia za 2012 r.
16.    Przedstawienie sprawozdania Zarządu za 2012 r. >>>
17.    Dyskusja nad sprawozdaniami Stowarzyszenia i Zarządu.
18.    Przedstawienie sprawozdania Komitetu za 2012 r.
19.    Dyskusja nad sprawozdaniem Komitetu.
20.    Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komitetu za 2012 r.
21.    Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej.
22.    Dyskusja nad sprawozdaniem Komisji Rewizyjnej.
23.    Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2012 r.
24.    Przedstawienie oceny sprawozdania finansowego i pracy Zarządu za 2012 rok przez Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej oraz wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi.
25.    Dyskusja nad wnioskiem o udzielenie absolutorium Zarządowi.
26.    Podjęcie Uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu.
27.    Przedstawienie informacji z bieżącej działalności Stowarzyszenia LGR 7 Ryb.
28.    Wolne głosy i wnioski.
29.    Zakończenie Walnego Zebrania.

PO  ZAKOŃCZENIU SPRAWOZDAWCZEGO WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW ZAPRASZAMY  NA POCZĘSTUNEK

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
Gmina Wągrowiec
Gmina Skoki
Gmina Oborniki
Gmina Rogoźno
Gmina Margonin
Gmina Szamocin
Gmina Wyrzysk
Gmina Gołańcz
Gmina Kiszkowo

Biuro Stowarzyszenia

Stowarzyszenie 
Lokalna Grupa Rybacka 7 RYB

ul. Kolejowa 24

62-100 Wągrowiec
Godziny pracy Biura 
od pon. do pt. 7.30-15.30
tel. 67 254 74 41
tel. kom. 506 256 186

m@il: stowarzyszenie7ryb(at)wp.pl

Nr konta bankowego Stowarzyszenia:
26 1240 3725 1111 0010 3175 2151
PEKAO SA I Oddział w Wągrowcu,
ul. Kościuszki 16
62-100 Wągrowiec