Szanowni Państwo
Pragniemy serdecznie zaprosić na Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „7 ryb”, które odbędzie się w dniu 11 stycznia 2013 r. godz. 17:00 w Wiejskim Ośrodku Integracji i Aktywizacji Wsi w Pawłowie Żońskim (Gmina Wągrowiec)

Szanowni Państwo
Pragniemy serdecznie zaprosić na Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „7 ryb”, które odbędzie się w dniu 11 stycznia 2013 r. godz. 17:00 w Wiejskim Ośrodku Integracji i Aktywizacji Wsi w Pawłowie Żońskim (Gmina Wągrowiec)

Program:

 1. Otwarcie Zebrania.
 2. Wybór sekretarza obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Wybór przewodniczącego Zebrania.
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej i stwierdzenie quorum.
 6. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
 7. Przyjęcie protokołu z Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków z dnia 13 lipca 2012 r.
 8. Przedstawienie aktualnego stanu wdrażania LSROR.
 9. Uchylenie uchwały  nr 17/2012 z dnia 13.07.2012r. w sprawie zmian w Statucie. >>> projeky uchwały
 10. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany zapisów Statutu Stowarzyszenia LGR „7 Ryb” >>> projeky uchwały
  (dotyczy uzupełnienia zapisu §19 ust 3 Statutu Stowarzyszenia dotyczącego składu Komitetu, zgodnie z zapisami  §5 pkt. 11 umowy ramowej).
 11. Uchwała w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Stowarzyszenia LGR „7 Ryb”. >>> projeky uchwały
 12. Podjęcie Uchwały w sprawie zmian w Regulaminu Biura Stowarzyszenia LGR „7 Ryb” >>> projeky uchwały
  (Zmiana godzin pracy Biura od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30).
 13. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu ustalania i wypłaty świadczeń dla członków organów Stowarzyszenia LGR „7 Ryb” związanych z wdrażaniem LSROR. >>> projeky uchwały
 14. Odwołanie Członka Zarządu. >>> projeky uchwały
 15. Powołanie Członka Zarządu. >>> projeky uchwały
 16. Rozpatrzenie odwołań członków Stowarzyszenia od decyzji Zarządu w sprawie skreślenia z listy członków Stowarzyszenia.
 17. Wolne głosy i wnioski.
 18. Zakończenie Walnego Zebrania.
 19. Noworoczny toast i poczęstunek.

Pragniemy przypomnień Państwo, iż uczestnictwo w Walnych Zebraniach Członków jest obowiązkiem statutowym każdego członka.

Zarząd Stowarzyszenia

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
Gmina Wągrowiec
Gmina Skoki
Gmina Oborniki
Gmina Rogoźno
Gmina Margonin
Gmina Szamocin
Gmina Wyrzysk
Gmina Gołańcz
Gmina Kiszkowo

Biuro Stowarzyszenia

Stowarzyszenie 
Lokalna Grupa Rybacka 7 RYB

ul. Kolejowa 24

62-100 Wągrowiec
Godziny pracy Biura 
od pon. do pt. 7.30-15.30
tel. 67 254 74 41
tel. kom. 506 256 186

m@il: stowarzyszenie7ryb(at)wp.pl

Nr konta bankowego Stowarzyszenia:
26 1240 3725 1111 0010 3175 2151
PEKAO SA I Oddział w Wągrowcu,
ul. Kościuszki 16
62-100 Wągrowiec