W dniach 19-21.09.2016 r. Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb” zorganizowała wyjazd szkoleniowo-studyjny do Darłowa. W trakcie wyjazdu zaplanowano wizyty w dwóch lokalnych grupach, tj. Stowarzyszeniu Lokalnej Grupie Działania „Lider Pojezierza” oraz Darłowskiej Lokalnej Grupie Rybackiej w dorzeczu Wieprzy, Grabowej i Unieści, dotyczące wybranych projektów zrealizowanych w ramach osi 4 PO RYBY „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”. Wyjazd został połączony ze szkoleniem dotyczącym procedur wyboru operacji i kryteriów ich oceny oraz zasad prowadzenia usług doradczych przez LGD.

W wyjeździe uczestniczyli przedstawiciele Zarządu Stowarzyszenia LGR „7 Ryb” z Prezes Zarządu Panią Dorotą Knopczyńską na czele, przedstawiciele Komisji Rewizyjnej, przedstawiciele Rady, a także przedstawiciele Gmin członkowskich: Burmistrz Gminy Wyrzysk Pani Bogusława Jagodzińska, Burmistrz Gminy Oborniki Pan Tomasz Szrama, Burmistrz Gminy Szamocin Pan Eugeniusz Kucner, Burmistrz Gminy Gołańcz Pan Mieczysław Durski, Wójt Gminy Kiszkowo Pan Tadeusz Bąkowski oraz pracownicy biura LGR „7 Ryb”.

Wyjazd rozpoczęliśmy w Barlinku, gdzie zostaliśmy przywitani przez Burmistrza Gminy Barlinek Pana Dariusza Zielińskiego oraz przedstawicieli Lokalnej Grupy Działania „Lider Pojezierza”, którą reprezentowali: Wiceprezes Zarządu Pan Ireneusz Kostka wraz z Specjalistą ds. Rady i projektów Panem Leopoldem Ochalikiem.

 w1

Przedstawiciele LGD „Lider Pojezierza” zorganizowali wizyty u wybranych beneficjentów, którzy realizowali projekty na obszarze działania Stowarzyszenia „Lider Pojezierza” w Barlinku w zakresie projektów zrealizowanych ze środków osi 4 PO RYBY 2007-2013.

 I tak oglądaliśmy operacje pn.:

„Modernizacja pokładu i platformy widokowej nad Jeziorem Barlineckim” – zrealizowana przez Gminę Barlinek.

w2

„Budynek edukacyjno-rekreacyjny na terenie szkółki leśnej w Sułkowie, przeznaczony na cele edukacyjno – przyrodnicze oraz społeczno – kulturalne, ogólnodostępne dla lokalnych mieszkańców i turystów” - obiekt na terenie szkółki leśnej w Sułkowie, zrealizowany przez Nadleśnictwo Choszczno.

w3

„Rozwój infrastruktury rekreacyjno – turystycznej w Choszcznie poprzez budowę przystani wodnych i łowisk wędkarskich nad Jeziorem Klukom” – zrealizowany przez Gminę Choszczno.

w4

„Łowisko specjalne w Sławęcinie wraz z zagospodarowaniem terenu na cele wędkarskie” – zrealizowane przez Pana Bogusława Szymańskiego.

w5

„Odbudowa i przebudowa istniejących stawów rybnych wraz z zagospodarowaniem terenu dla wędkarzy z przeznaczeniem na łowisko specjalne typu „złów i wypuść”, celem podniesienia konkurencyjności działalności gospodarczej związanej z rekreacją i sportem, co przełoży się na wzrost przychodów z działalności oraz wzrost zatrudnienia” – zrealizowana przez Panią Alicję Kokorzycką.

w6

W drugim dniu wyjazdu odbyło się szkolenie dla członków Zarządu, Rady, Komisji Rewizyjnej oraz pracowników biura LGR „7 Ryb”, zgodnie z planem szkoleń na drugie półrocze 2016, które poprowadził Pan Piotr Jaworski. Ponadto w szkoleniu udział wzięli włodarze Gmin Członkowskich LGR „7 Ryb”.Tematem szkolenia było omówienie procedur wyboru operacji i kryteriów ich oceny oraz zasad prowadzenia usług doradczych przez LGD.

w7

w8

Trzeciego dnia dzięki uprzejmości przedstawicieli i beneficjentów Darłowskiej Lokalnej Grupy Rybackiej w dorzeczu Wieprzy, Grabowej i Unieści mieliśmy okazję zapoznania się z projektami zrealizowanymi z osi 4 PO RYBY 2007-2013 przez beneficjentów tego Stowarzyszenia.

 Pierwsze trzy projekty oglądaliśmy podczas rejsu tramwajem wodnym.                   

w9

Były to następujące operacje:

 Remont i adaptacja kutra rybackiego do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie organizacji rejsów wędkarskich i turystycznych – operacja zrealizowana przez Pana Wiesława Szklanego.

w10

Zakup przez armatora Zygmunta Paruzela morskiego jachtu żaglowego typu Bavaria – operacja zrealizowana przez Pana Krystiana Paruzel.

w11

Zakup i wyposażenie jachtu motorowego z przeznaczeniem na organizację rejsów pasażerskich- operacja zrealizowana przez Pana Leopolda Iwańczuka.

w12

Zakład Produkcyjno – Handlowy DARPOL M. Omylak, Z. Piątkowski Spółka Jawna:
1)Zakup chłodni do świadczenia usług transportowych produktów spożywczych na krótkich odległościach.
2)Rozbudowa zakładu przetwórstwa ryb DARPOL w Barzowicach, o sklep rybny z zapleczem wraz z wyposażeniem, instalacjami wewnętrznymi, zewnętrznymi i zagospodarowaniem terenu.

w13

 Anna i Łukasz Skowrońscy
1)Zakup i montaż zestawu -Mikrosito bębnowe HDF 2007-2S z wyposażeniem" na potrzeby oczyszczania wód poprodukcyjnych ze stawów hodowlanych w Zielenicy w Gminie Malechowo.
2)Zakup wyposażenia do wędzarni ryb na terenie gospodarstwa rybackiego Zielenica w Gminie Malechowo.

w14

w15

Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb” składa podziękowania Stowarzyszeniu LGD „Lider Pojezierza”, Darłowskiej Lokalnej Grupy Rybackiej w dorzeczu Wieprzy, Grabowej i Unieści oraz ich beneficjentom za bardzo życzliwe przyjęcie i poświęcony czas.

Atrakcyjność realizowanych projektów dała uczestnikom bogate doświadczenie, które z pewnością wykorzystamy w przyszłości.

Dziękujemy również Panu Piotrowi Jaworskiemu za przeprowadzenie szkolenia, a wszystkim uczestnikom za aktywny udział w całym wyjeździe.

 

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
Gmina Wągrowiec
Gmina Skoki
Gmina Oborniki
Gmina Rogoźno
Gmina Margonin
Gmina Szamocin
Gmina Wyrzysk
Gmina Gołańcz
Gmina Kiszkowo

Biuro Stowarzyszenia

Stowarzyszenie 
Lokalna Grupa Rybacka 7 RYB

ul. Kolejowa 24

62-100 Wągrowiec
Godziny pracy Biura 
od pon. do pt. 7.30-15.30
tel. 67 254 74 41
tel. kom. 506 256 186

m@il: stowarzyszenie7ryb(at)wp.pl

Nr konta bankowego Stowarzyszenia:
26 1240 3725 1111 0010 3175 2151
PEKAO SA I Oddział w Wągrowcu,
ul. Kościuszki 16
62-100 Wągrowiec