Lokalna Grupa Rybacka 7 Ryb -

Odpowiedzialni fachowcy wspierają obszar zależny od rybactwa.

Stu czterdziestu pięciu członków, prężna działalność na terenie siedmiu gmin, rozwój lokalnych społeczności i 88 umów podpisanych między Urzędem Marszałkowskim a beneficjentami, opiewających na kwotę 17.539.392,16 zł – oto krótka wizytówka Lokalnej Grupy Rybackiej „7 Ryb”, organizacji zdecydowanie wspierającej rybactwo, społeczności lokalne i promującej ochronę środowiska. W środę 10 czerwca podsumowano działania LGR „7 Ryb” w obecności licznie zaproszonych gości, samorządowców, dziennikarzy, przedstawicieli biznesu i mieszkańców.

 

Do LGR „7 Ryb” należą gminy położone w północnej części województwa wielkopolskiego, w subregionie pilskim i poznańskim, w czterech powiatach: wągrowieckim, obornickim, chodzieskim oraz pilskim. Warto dodać, że teren objęty Lokalną Strategią Rozwoju Obszarów Rybackich, jest także obszarem wdrażania Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, na którym działają cztery lokalne grupy działania, w skład których z kolei wchodzą gminy wchodzące w skład LGR „7 RYB”:  LGD „Dolina Wełny”, LGD „Krajna nad Notecią”, LGD „Dolina Noteci” oraz LGD „Kraina Trzech Rzek”. Obecnie Stowarzyszenie liczy 145 członków, w tym 117 osób fizycznych i 28 osób prawnych.

LGR „7 Ryb” umożliwia beneficjentom pozyskanie środków na działania wspierające rozwój obszaru zależnego od rybactwa. Ogłosiła dziewięć naborów wniosków o dofinansowanie, w ramach których zostało złożonych łącznie 254 wniosków. Wśród nich znalazły się wnioski mające na celu wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa (85 wniosków przez sektor społeczny i gospodarczy oraz 19 wniosków przez sektor publiczny), restrukturyzację lub reorientację działalności gospodarczej, lub dywersyfikację zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem (20 wniosków), czy podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwoju usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa (97 wniosków). Inne wnioski poświęcone były ochronie środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności lub przywrócenia potencjału produkcyjnego sektora rybactwa w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej (30 złożonych wniosków przez sektor społeczny i gospodarczy oraz 3 wnioski przez sektor publiczny).

O skuteczności LGR dobrze świadczy liczba podpisanych umów między Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego, a beneficjentami – podpisano ich bowiem 88 dokumentów, opiewających na kwotę 17.539.392,16 zł.

Ponadto „7 Ryb”, kładąca nacisk na profesjonalizm działania, zorganizowała 30 szkoleń,  dotyczących przygotowania wniosku o dofinansowanie, w których udział wzięło łącznie 408 osób plus cztery dalsze, dotyczące przygotowania wniosku o płatność, dla 101 osób. Grupa  doradza także w zakresie przygotowania wniosków do dofinansowania – jak dotąd z tej formy pomocy skorzystało 225 osób. Wszystko to stało się możliwe dzięki środkom  pozyskanym w ramach Osi 4 PO RYBY 2007-2013.

Trzeba podkreślić, że „7 Ryb” jest dobrze odbierana przez lokalne społeczności. Stąd wywodzą się przecież jej członkowie i na rzecz tych społeczności przecież działają. Grupa zorganizowała dotąd 30 istotnych wydarzeń kulturalnych, w tym m.in. Piknik Wędkarski w Skokach, VII Galę Produktów Regionalnych, Tradycyjnych i Lokalnych, przeprowadziła otwarcie projektu pn. „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w miejscowości Radwanki”. Na jej koncie są też takie imprezy jak Zakończenie Lata w Studzieńcu, Pożegnanie Lata z Wędką, Rajd rowerowy w Margoninie, otwarcie ścieżki pieszo – rowerowej Studźce – Margonin, otwarcie promenady nad Jeziorem Rogozińskim, otwarcie Świetlicy Wiejskiej w Grylewie, oraz szereg innych wydarzeń, jak  Letnie Szkółki Wędkarskie, Lato w Kamienicy, spływy kajakowe, Festyn „7 Ryb”.

Grupa także uczestniczy w imprezach targowych, takich jak VI Międzynarodowe Targi Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVEL 2014, czy Targi Wędkarskie RYBOMANIA 2014.

Warto dodać, że członkowie Grupy chętnie dzielą się informacjami i wypracowanymi dobrymi praktykami z innymi organizacjami i w ramach współpracy międzynarodowej i międzyregionalnej LGR „7 Ryb” zorganizowała jedną konferencję, pięć wyjazdów studyjnych oraz VII Forum Szlaku Cysterskiego.

Dzięki LGR „7 Ryb” powstają koła zainteresowań dla dzieci i młodzieży, nowe podmioty usługowe dla mieszkańców, aktywizowane są lokalne społeczności i prowadzone są operacje poprawiające estetykę i funkcjonalność przestrzeni publicznej, jak również działania poprawiające warunki wodno - środowiskowe dla zadań w sektorze rybactwa. Co jest równie ważne – zyskuje też  branża turystyczna, bo starania Grupy skupiają się też na budowie i remontach obiektów infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej  i remontach obiektów zabytkowych.

W dniu Konferencji odbył się także I Konkurs Kulinarny „SMAKI 7 RYB”, w którym udział wzięło 5 beneficjentów LGR „7 Ryb” w dwóch kategoriach (Pani Danuta Łęga – Restauracja – Hotel „Dom Polski”, Pani Lidia Woźniczka – Gospodarstwo Agroturystyczne, Pani Aleksandra Nowak – Ostrowo Młyn, Pan Jan Machnikowski – Bar u Jana, Pan Waldemar Januchowski – Restauracja dobra truskawka). Przedsiębiorcy pozyskali w ramach Osi 4 PO RYBY środki na działalność gastronomiczną. Pierwsze nagrody w konkursie otrzymali: Pani Lidia Woźniczka i Pan Waldemar Januchowski.

Konferencja była także dobrą okazją do podziękowania wszystkim tym, którzy w minionej perspektywie przyczynili się do wdrażania Osi 4 PO RYBY za pośrednictwem LGR „7 Ryb” – członkom stowarzyszenia, w tym przedstawicielom samorządów członkowskich, organom Stowarzyszenia, beneficjentom i pracownikom biura. Serdecznie dziękujemy.

dscn9573

dscn9574

dscn9576

dscn9579

dscn9596

dscn9616

dscn9618

dscn9644

dscn9658

dscn9662

dscn9670

dscn9682

dscn9693

dscn9701

 

dscn9709

 

dscn9745

dscn9746

dscn9757

dscn9766

dscn9800

dscn9802

dscn9830

dscn9841

zd.3

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
Gmina Wągrowiec
Gmina Skoki
Gmina Oborniki
Gmina Rogoźno
Gmina Margonin
Gmina Szamocin
Gmina Wyrzysk
Gmina Gołańcz
Gmina Kiszkowo

Biuro Stowarzyszenia

Stowarzyszenie 
Lokalna Grupa Rybacka 7 RYB

ul. Kolejowa 24

62-100 Wągrowiec
Godziny pracy Biura 
od pon. do pt. 7.30-15.30
tel. 67 254 74 41
tel. kom. 506 256 186

m@il: stowarzyszenie7ryb(at)wp.pl

Nr konta bankowego Stowarzyszenia:
26 1240 3725 1111 0010 3175 2151
PEKAO SA I Oddział w Wągrowcu,
ul. Kościuszki 16
62-100 Wągrowiec