Operacje kwalifikujące się do wsparcia to działania o charakterze niekomercyjnym zwiększające potencjał turystyczny obszaru oraz działania komercyjne związane z podejmowaniem działalności gospodarczej w branży turystycznej, w szczególności:

1.    Podejmowanie dodatkowej działalności gospodarczej poza sektorem rybackim przez podmioty prowadzące działalność w zakresie chowu lub hodowli ryb, w zakresie przetwórstwa i obrotu produktami rybołówstwa lub w zakresie obsługi sektora rybackiego, obejmujące:
a)    budowę, przebudowę lub rozbiórkę obiektów służących do prowadzenia działalności gospodarczej lub unieszkodliwianie odpadów pochodzących z rozbiórki,
b)    zagospodarowanie terenu, na którym ma być prowadzona działalność gospodarcza,
c)    wyposażenie obiektów służących do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie niezbędnym do prowadzenia tej działalności,
d)    remont i adaptację statku rybackiego do prowadzenia działalności gospodarczej,
e)    udział w kursach, szkoleniach, studiach, stażach i innych formach kształcenia mającego na celu zmianę kwalifikacji zawodowych.

2.    podejmowanie i rozwój działalności gospodarczej w zakresie:
a)    działalności usługowej związanych z wyżywieniem
b)    działalności sportowej, rozrywkowej i rekreacyjnej

3.    remont, odbudowa lub przebudowa obiektów wpisanych do rejestru zabytków lub objętych wojewódzką ewidencją zabytków,

4.    budowa, remont lub przebudowa małej infrastruktury turystycznej, w szczególności przystani, kąpielisk, punktów widokowych, miejsc wypoczynkowych i biwakowych, tras turystycznych, łowisk dla wędkarzy, punktów informacji turystycznej, łącznie ze ścieżkami i drogami dojazdowymi do miejsc objętych inwestycją,

5.    dostosowanie obiektów turystycznych i rekreacyjno-sportowych do potrzeb osób niepełnosprawnych,

6.    tworzenie muzeów, izb regionalnych, izb pamięci lub skansenów mających na celu prezentowanie lokalnego rzemiosła, sztuki i obyczajów, w szczególności związanych z tradycjami rybackimi,

7.    promocja obszaru objętego LSROR.

8.    inwestycje melioracyjne związane z:
a)    rekultywacją, w tym renaturyzacją i utrzymaniem, zbiorników wodnych lub
b)    ukształtowaniem trasy regulacyjnej linii brzegowej

4.    budowa, odbudowa lub zabezpieczenie szlaków wodnych,

5.    zachowanie różnorodności biologicznej i chronionych gatunków ryb lub innych organizmów wodnych,

6.    zachowanie i zabezpieczenie obszarów objętych szczególnymi formami ochrony przyrody, w tym Natura 2000,

7.    renowacja, zabezpieczenie i oznakowanie kąpielisk,

8.    zabezpieczenie i oznakowanie pomników przyrody,

Źródło: Lokalna Strategia Rozwoju Obszarów Rybackich LGR „7 RYB”

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
Gmina Wągrowiec
Gmina Skoki
Gmina Oborniki
Gmina Rogoźno
Gmina Margonin
Gmina Szamocin
Gmina Wyrzysk
Gmina Gołańcz
Gmina Kiszkowo

Biuro Stowarzyszenia

Stowarzyszenie 
Lokalna Grupa Rybacka 7 RYB

ul. Kolejowa 24

62-100 Wągrowiec
Godziny pracy Biura 
od pon. do pt. 7.30-15.30
tel. 67 254 74 41
tel. kom. 506 256 186

m@il: stowarzyszenie7ryb(at)wp.pl

Nr konta bankowego Stowarzyszenia:
26 1240 3725 1111 0010 3175 2151
PEKAO SA I Oddział w Wągrowcu,
ul. Kościuszki 16
62-100 Wągrowiec