Operacje kwalifikujące się do wsparcia to działania inwestycyjne oraz projekty nie inwestycyjne (tzw. miękkie) przyczyniające się do zwiększenia atrakcyjności obszaru jako miejsca zamieszkania, w szczególności:

1.    adaptacja i wyposażenie miejsc, w których będą świadczone usługi dostępu do sieci Internet,

2.    poprawa funkcjonowania transportu publicznego przez budowę, przebudowę, remont lub odbudowę obiektów małej architektury służących wykonywaniu działalności związanej z tym transportem,

3.    rewitalizacja miejscowości przez realizację zintegrowanego projektu polegającego, w szczególności na remoncie chodników, parkingów, placów, ścieżek rowerowych, terenów zielonych, parków, budynków i obiektów publicznych pełniących funkcje społeczno-kulturalne, sportowe, rekreacyjne lub ich wyposażeniu,

4.    organizowanie kół zainteresowań dla dzieci i młodzieży,

5.    podejmowanie i rozwój działalności gospodarczej w zakresie:

a)    konserwacji i naprawy pojazdów samochodowych
b)    naprawy i konserwacji statków i łodzi
c)    handlu detalicznego, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi,
d)    działalności usługowej związanych z wyżywieniem
e)    działalności związanej z oprogramowaniem i doradztwem w dziedzinie  informatyki oraz działalności powiązanej
f)    działalności prawniczej, rachunkowo-księgowej i doradztwa podatkowego
g)    działalności w zakresie architektury i inżynierii, badań i analizy technicznej
h)    opieki zdrowotnej
i)     działalności sportowej, rozrywkowej i rekreacyjnej
j)    naprawy i konserwacji komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego
k)    wykonywania robót budowlanych wykończeniowych

6.    inwestycje melioracyjne związane z ochroną przeciwpowodziową,

7.    renowacja, zabezpieczenie i oznakowanie kąpielisk.

Źródło: Lokalna Strategia Rozwoju Obszarów Rybackich LGR „7 RYB”

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
Gmina Wągrowiec
Gmina Skoki
Gmina Oborniki
Gmina Rogoźno
Gmina Margonin
Gmina Szamocin
Gmina Wyrzysk
Gmina Gołańcz
Gmina Kiszkowo

Biuro Stowarzyszenia

Stowarzyszenie 
Lokalna Grupa Rybacka 7 RYB

ul. Kolejowa 24

62-100 Wągrowiec
Godziny pracy Biura 
od pon. do pt. 7.30-15.30
tel. 67 254 74 41
tel. kom. 506 256 186

m@il: stowarzyszenie7ryb(at)wp.pl

Nr konta bankowego Stowarzyszenia:
26 1240 3725 1111 0010 3175 2151
PEKAO SA I Oddział w Wągrowcu,
ul. Kościuszki 16
62-100 Wągrowiec