Operacje kwalifikujące się do wsparcia to działania poprawiające warunki funkcjonowania i sytuację ekonomiczną podmiotów prowadzących produkcję rybacką oraz zwiększające rolą gospodarczą sektora rybactwa (w tym wędkarstwa) na obszarze objętym strategią, w szczególności:

1.    Podejmowanie dodatkowej działalności gospodarczej poza sektorem rybackim przez podmioty prowadzące działalność w zakresie chowu lub hodowli ryb, w zakresie przetwórstwa i obrotu produktami rybołówstwa lub w zakresie obsługi sektora rybackiego, obejmujące:

a)    budowę, przebudowę lub rozbiórkę obiektów służących do prowadzenia działalności gospodarczej lub unieszkodliwianie odpadów pochodzących z rozbiórki,
b)    zagospodarowanie terenu, na którym ma być prowadzona działalność gospodarcza,
c)    wyposażenie obiektów służących do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie niezbędnym do prowadzenia tej działalności,
d)    remont i adaptację statku rybackiego do prowadzenia działalności gospodarczej,
e)    udział w kursach, szkoleniach, studiach, stażach  i innych formach kształcenia mającego na celu zmianę kwalifikacji zawodowych.

2.    tworzenie i rozwój alternatywnych systemów sprzedaży bezpośredniej produktów rybactwa

3.    inwestycje melioracyjne związane z:
a)    rekultywacją, w tym renaturyzacją i utrzymaniem, zbiorników wodnych lub
b)    regulacją możliwości retencyjnych wód poprzez program małej retencji, lub
c)    racjonalnym gospodarowaniem zasobami wodnymi, lub
d)    ukształtowaniem trasy regulacyjnej linii brzegowej - z wyłączeniem inwestycji melioracyjnych dotyczących obiektów chowu i hodowli,

4.    zachowanie różnorodności biologicznej i chronionych gatunków ryb lub innych organizmów wodnych,

5.    remont lub odbudowę budynków lub budowli, wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, związanych z prowadzeniem działalności rybackiej, uszkodzonych lub zniszczonych w wyniku klęski żywiołowej lub ich wyposażenie w zakresie niezbędnym do prowadzenia działalności rybackiej.

6.    zabiegi związane z usuwaniem szkód powstałych w wyniku klęsk żywiołowych w wodach śródlądowych i morskich oraz odtworzenie pierwotnego stanu środowiska tych obszarów.

7.    Aktywizacja i integracja środowiska rybackiego oraz promowanie współpracy producentów z tego sektora – w ramach operacji „funkcjonowanie lokalnej grupy rybackiej oraz nabywanie umiejętności i aktywizacja lokalnych społeczności”

 

Źródło: Lokalna Strategia Rozwoju Obszarów Rybackich LGR „7 RYB”

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
Gmina Wągrowiec
Gmina Skoki
Gmina Oborniki
Gmina Rogoźno
Gmina Margonin
Gmina Szamocin
Gmina Wyrzysk
Gmina Gołańcz
Gmina Kiszkowo

Biuro Stowarzyszenia

Stowarzyszenie 
Lokalna Grupa Rybacka 7 RYB

ul. Kolejowa 24

62-100 Wągrowiec
Godziny pracy Biura 
od pon. do pt. 7.30-15.30
tel. 67 254 74 41
tel. kom. 506 256 186

m@il: stowarzyszenie7ryb(at)wp.pl

Nr konta bankowego Stowarzyszenia:
26 1240 3725 1111 0010 3175 2151
PEKAO SA I Oddział w Wągrowcu,
ul. Kościuszki 16
62-100 Wągrowiec