Szanowni Państwo!

Informujemy o możliwości składania za pośrednictwem Lokalnej Grupy Rybackiej „7 Ryb” wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013", środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa, na następujące rodzaje operacji:


- operacje polegające na podnoszeniu wartości produktów rybactwa, rozwoju usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa

- termin składania wniosków: 21.10.2013 r. –20.11.2013 r.

- limit dostępnych środków: sektor gospodarczy i sektor społeczny: 737.804,07 zł

 

- operacje polegające na ochronie środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności lub przywrócenia potencjału produkcyjnego sektora rybactwa w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej

- termin składania wniosków: 21.10.2013 r. – 20.11.2013 r.

- limit dostępnych środków: sektor gospodarczy i sektor społeczny: 348.899,41 zł

Miejsce i tryb składania wniosków: wnioski należy składać bezpośrednio (tj. osobiście) w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb”, ul. Kolejowa 24, 62-100 Wągrowiec w dniach od 21.10.2013 r. do 20.11.2013 r., w godz. 07.30–15.30 od poniedziałku do piątku. Ostateczny termin składania wniosków upływa w dniu 20.11.2013 r. do godz. 15.30.

Szanowni Państwo!

Informujemy o możliwości składania za pośrednictwem Lokalnej Grupy Rybackiej „7 Ryb” wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013", środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa, na następujące rodzaje operacji:

- operacje polegające na podnoszeniu wartości produktów rybactwa, rozwoju usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa

– termin składania wniosków: 21.10.2013 r. –20.11.2013 r.

- limit dostępnych środków: sektor gospodarczy i sektor społeczny: 737.804,07 zł

 

- operacje polegające na ochronie środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności lub przywrócenia potencjału produkcyjnego sektora rybactwa w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej

– termin składania wniosków: 21.10.2013 r. – 20.11.2013 r.

– limit dostępnych środków: sektor gospodarczy i sektor społeczny: 348.899,41 zł

Miejsce i tryb składania wniosków: wnioski należy składać bezpośrednio (tj. osobiście) w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb”, ul. Kolejowa 24, 62-100 Wągrowiec w dniach od 21.10.2013 r. do 20.11.2013 r., w godz. 07.30–15.30 od poniedziałku do piątku. Ostateczny termin składania wniosków upływa w dniu 20.11.2013 r. do godz. 15.30.

 

Szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym wzór wniosku o dofinansowanie w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności wraz z instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie, kryteria wyboru projektu przez Lokalną Grupę Rybacką „7 Ryb” określone w Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich LGR „7 Ryb”, w tym kryteria na podstawie, których ocenia się uzasadnienie realizacji projektu w ramach LSROR oraz wykaz dokumentów niezbędnych do weryfikacji spełniania kryteriów wyboru projektów określonych w LSROR, dostępne są:

- w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb” i na stronie internetowej www.7ryb.pl,

- na stronie internetowej Departamentu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Oddział Obsługi PO RYBY www.poryby.umww.pl

Dodatkowo informacji udzielają pracownicy Biura LGR „7 Ryb” tel. kom. 506 256 186,  67 2547441 oraz drogą elektroniczną: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

               
Uwaga!
Obligatoryjne załączniki do wniosku o dofinansowanie, poza wymienionymi w pkt. IX wniosku, stanowią Karta merytoryczna projektu oraz oryginały oświadczeń sporządzonych na formularzach udostępnionych przez Stowarzyszenie LGR „7 Ryb”.

Załączniki:

1.Wniosek o dofinansowanie w ramach środka 4.1.

2.Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach środka 4.1.

3.Instrukcja wypełniania wniosku ozłożonych w ramach Środka 4.1 na realizację operacji polegającej na ochronie środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności lub przywrócenia potencjału produkcyjnego sektora rybactwa, w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej.

4.Wykaz dokumentów, które należy dołączyć do wniosku, umożliwiających dokonanie oceny i wyboru operacji przez LGR „7 Ryb”

5.Uproszczony plan biznesowy operacji – wzór MRiRW

6.Harmonogram działań informacyjnych, szkoleniowych i promocyjnych - wzór MRiRW

7.Kryteria oceny zgodności operacji z LSROR dla operacji polegających na podnoszeniu wartości produktów rybactwa, rozwoju usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa

8.Kryteria wyboru operacji dla operacji polegających na podnoszeniu wartości produktów rybactwa, rozwoju usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa

9.Kryteria oceny zgodności operacji z LSROR dla operacji polegających na ochronie środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności lub przywrócenia potencjału produkcyjnego sektora rybactwa w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej.

10.Kryteria wyboru operacji dla operacji polegających na ochronie środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności lub przywrócenia potencjału produkcyjnego sektora rybactwa w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej.

11.Karta merytoryczna projektu w ramach operacji polegających na podnoszeniu wartości produktów rybactwa, rozwoju usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa

12.Karta merytoryczna projektu w ramach operacji polegających na ochronie środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności lub przywrócenia potencjału produkcyjnego sektora rybactwa w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej.

13.Oświadczenia o zgodności z LSROR operacji polegających na podnoszeniu wartości produktów rybactwa, rozwoju usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa:

-Oświadczenie nr 1 Miejsce realizowania operacji

-Oświadczenie nr 2 Złożone dokumenty wymagane przez LGR „7 Ryb”

-Oświadczenie nr 3 Zrealizowanie celów szczegółowych LSROR

-Oświadczenie nr 4 Zgodność operacji z co najmniej jednym wskazanym w LSROR środkiem

14. Oświadczenia o zgodności z kryteriami wyboru operacji polegających na podnoszeniu wartości produktów rybactwa, rozwoju usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa:

-Oświadczenie nr 3.1. Utworzenie nowych miejsc pracy

-Oświadczenie nr 3.2. Realizacja wskaźników LSROR

-Oświadczenie nr 3.3. Racjonalność i adekwatność kosztów

-Oświadczenie nr 3.4. Posiadanie statusu rybackości

-Oświadczenie nr 3.5. Innowacyjny charakter operacji

-Oświadczenie nr 3.6. Jakość i kompletność dokumentacji

-Oświadczenie nr 3.7. Liczba złożonych wniosków

-Oświadczenie nr 3.8. Siedziba i miejsce działania wnioskodawcy

15.Oświadczenia o zgodności z LSROR operacji polegających na ochronie środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności lub przywrócenia potencjału produkcyjnego sektora rybactwa w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej:

-Oświadczenie nr 1 Miejsce realizowania operacji

-Oświadczenie nr 2 Złożone dokumenty wymagane przez LGR „7 Ryb”

-Oświadczenie nr 3 Zrealizowanie celów szczegółowych LSROR

-Oświadczenie nr 4 Zgodność operacji z co najmniej jednym wskazanym w LSROR środkiem

16.Oświadczenia o zgodności z kryteriami wyboru operacji polegających na ochronie środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności lub przywrócenia potencjału produkcyjnego sektora rybactwa w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej.

                -Oświadczenie nr 4.1. Podniesienie atrakcyjności turystycznej obszaru LSROR

                -Oświadczenie nr 4.2. Realizacja wskaźników LSROR

                -Oświadczenie nr 4.3. Racjonalność i adekwatność kosztów

                -Oświadczenie nr 4.4. Posiadanie statusu rybackości

                -Oświadczenie nr 4.5. Innowacyjny charakter operacji

                -Oświadczenie nr 4.6. Jakość i kompletność dokumentacji

                -Oświadczenie nr 4.7. Realizacja operacji na obszarze objętym formą ochrony przyrody 

                -Oświadczenie nr 4.8. Liczba złożonych wniosków

                -Oświadczenie nr 4.9. Siedziba lub miejsce zameldowania

 

 

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
Gmina Wągrowiec
Gmina Skoki
Gmina Oborniki
Gmina Rogoźno
Gmina Margonin
Gmina Szamocin
Gmina Wyrzysk
Gmina Gołańcz
Gmina Kiszkowo

Biuro Stowarzyszenia

Stowarzyszenie 
Lokalna Grupa Rybacka 7 RYB

ul. Kolejowa 24

62-100 Wągrowiec
Godziny pracy Biura 
od pon. do pt. 7.30-15.30
tel. 67 254 74 41
tel. kom. 506 256 186

m@il: stowarzyszenie7ryb(at)wp.pl

Nr konta bankowego Stowarzyszenia:
26 1240 3725 1111 0010 3175 2151
PEKAO SA I Oddział w Wągrowcu,
ul. Kościuszki 16
62-100 Wągrowiec