Szanowni Państwo,

Poniżej załączamy prezentacje ze szkolenia, które odbyło się w dniu 23.10.2013 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego. Prezentacje te zawierają min. informacje na temat wydatkowania zaliczki, odrębnej księgowości, zakresu przeprowadzanych kontroli czy też najczęściej popełnianych błędów w trakcie realizacji i rozliczania wniosku o płatność.

Szanowni Państwo,

Poniżej załączamy prezentacje ze szkolenia, które odbyło się w dniu 23.10.2013 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego. Prezentacje te zawierają min. informacje na temat wydatkowania zaliczki, odrębnej księgowości, zakresu przeprowadzanych kontroli czy też najczęściej popełnianych błędów w trakcie realizacji i rozliczania wniosku o płatność.

1. Kwalifikowalność kosztów, interpretacja przepisów, podejście do weryfikacji.

2. Dobre i złe praktyki stosowane w trakcie realizacji projektów w ramach osi priorytetowej 4 PO RYBY 2007-2013.

3. Zaliczki, rozliczenie projektów, realizacja wskaźników.

4. Błedy najczęściej popełniane przez zamawiających podczas przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz braki w dokumentacji, stwierdzone w toku kontroli przetargów w ramach PO RYBY.

5. Kontrole w miejscu realizacji operacji w ramach PO RYBY 2007-2013.