Szanowni Państwo
Pragniemy serdecznie zaprosić na Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „7 ryb”, które odbędzie się w dniu 11 stycznia 2013 r. godz. 17:00 w Wiejskim Ośrodku Integracji i Aktywizacji Wsi w Pawłowie Żońskim (Gmina Wągrowiec)

Szanowni Państwo
Pragniemy serdecznie zaprosić na Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „7 ryb”, które odbędzie się w dniu 11 stycznia 2013 r. godz. 17:00 w Wiejskim Ośrodku Integracji i Aktywizacji Wsi w Pawłowie Żońskim (Gmina Wągrowiec)

Program:

 1. Otwarcie Zebrania.
 2. Wybór sekretarza obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Wybór przewodniczącego Zebrania.
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej i stwierdzenie quorum.
 6. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
 7. Przyjęcie protokołu z Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków z dnia 13 lipca 2012 r.
 8. Przedstawienie aktualnego stanu wdrażania LSROR.
 9. Uchylenie uchwały  nr 17/2012 z dnia 13.07.2012r. w sprawie zmian w Statucie. >>> projeky uchwały
 10. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany zapisów Statutu Stowarzyszenia LGR „7 Ryb” >>> projeky uchwały
  (dotyczy uzupełnienia zapisu §19 ust 3 Statutu Stowarzyszenia dotyczącego składu Komitetu, zgodnie z zapisami  §5 pkt. 11 umowy ramowej).
 11. Uchwała w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Stowarzyszenia LGR „7 Ryb”. >>> projeky uchwały
 12. Podjęcie Uchwały w sprawie zmian w Regulaminu Biura Stowarzyszenia LGR „7 Ryb” >>> projeky uchwały
  (Zmiana godzin pracy Biura od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30).
 13. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu ustalania i wypłaty świadczeń dla członków organów Stowarzyszenia LGR „7 Ryb” związanych z wdrażaniem LSROR. >>> projeky uchwały
 14. Odwołanie Członka Zarządu. >>> projeky uchwały
 15. Powołanie Członka Zarządu. >>> projeky uchwały
 16. Rozpatrzenie odwołań członków Stowarzyszenia od decyzji Zarządu w sprawie skreślenia z listy członków Stowarzyszenia.
 17. Wolne głosy i wnioski.
 18. Zakończenie Walnego Zebrania.
 19. Noworoczny toast i poczęstunek.

Pragniemy przypomnień Państwo, iż uczestnictwo w Walnych Zebraniach Członków jest obowiązkiem statutowym każdego członka.

Zarząd Stowarzyszenia