Szanowni Państwo!

W dniu 26 listopada 2014 r. w Biurze Stowarzyszenia LGR „7 Ryb” pracownicy przeprowadzili szkolenie dla beneficjentów z zakresu przygotowania i rozliczenia wniosku o płatność w ramach środka 4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności.

 

Uczestnicy szkolenia zapoznali się m.in. z podstawowymi zobowiązaniami Beneficjenta wynikającymi z umowy o dofinansowanie, które dotyczyły realizacji i rozliczania operacji, zasadami przygotowania i składania wniosku o płatność, najczęściej popełnianymi błędami przez wnioskodawców we wnioskach o płatność, kontrolami realizowanych operacji oraz z procedurami dochodzenia należności i windykacji przez UMWW.

Na konkretnym przykładzie został omówiony wniosek o płatność oraz sprawozdanie roczne/końcowe z realizacji operacji w ramach osi priorytetowej 4 PO RYBY 2007-2013.

Dziękujemy wszystkim za przybycie i aktywne uczestnictwo w szkoleniu.

dscn9836

dscn9845