Szanowni Państwo,

informujemy o możliwości składania za pośrednictwem Lokalnej Grupy Rybackiej „7 Ryb” wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013", środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa, na następujące rodzaje operacji:

1. operacje polegające na  restrukturyzacji lub reorientacji działalności gospodarczej lub dywersyfikacji zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem:

 • termin składania wniosków: 21.01.2012 r. – 20.02.2012 r.
 • limit dostępnych środków:                204 992,22 zł.

2. operacje polegające na podnoszeniu wartości produktów rybactwa, rozwoju usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa:

 • termin składania wniosków: 21.01.2012 r. – 20.02.2012 r.
 • limit dostępnych środków:                 364 500,75 zł.

Szanowni Państwo,

informujemy o możliwości składania za pośrednictwem Lokalnej Grupy Rybackiej „7 Ryb” wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013", środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa, na następujące rodzaje operacji:

1. operacje polegające na  restrukturyzacji lub reorientacji działalności gospodarczej lub dywersyfikacji zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem:

 • termin składania wniosków: 21.01.2012 r. – 20.02.2012 r.
 • limit dostępnych środków:                204 992,22 zł.

2. operacje polegające na podnoszeniu wartości produktów rybactwa, rozwoju usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa:

 • termin składania wniosków: 21.01.2012 r. – 20.02.2012 r.
 • limit dostępnych środków:                 364 500,75 zł.

Miejsce i tryb składania wniosków: wnioski należy składać bezpośrednio (tj. osobiście) w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb”, ul. Kolejowa 24, 62-100 Wągrowiec w dniach od 21.01.2012r. do 20.02.2012 r., w godz. 07.00–15.00 od poniedziałku do piątku, we wtorek również w godz. od 15.00-17.00. Ostateczny termin składania wniosków upływa 20.02.2012 r. o godz. 15.00.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym wzór wniosku o dofinansowanie w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności wraz z instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie, kryteria wyboru projektu przez Lokalną Grupę Rybacką „7 Ryb” określone w Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich LGR „7 Ryb”, w tym kryteria na podstawie których ocenia się uzasadnienie realizacji projektu w ramach LSROR oraz wykaz dokumentów niezbędnych do weryfikacji spełniania kryteriów wyboru projektów określonych w LSROR, dostępne są:
- w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb” i na stronie internetowej www.7ryb.pl, 
- na stronie internetowej Departamentu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Oddział Obsługi PO RYBY www.poryby.umww.pl

Dodatkowo informacji udzielają pracownicy Biura LGR „7 Ryb” tel. kom. 506 256 186, 67 2547441 oraz drogą elektroniczną: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

Uwaga!
Obligatoryjnym załącznikiem do wniosku o dofinansowanie, poza wymienionymi w pkt. XI wniosku, jest również Karta merytoryczna projektu.

Załączniki:

 1. Wniosek o dofinansowanie w ramach środka 4.1.
 2. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach środka 4.1.
 3. Wykaz dokumentów, które należy dołączyć do wniosku, umożliwiających dokonanie oceny i wyboru operacji przez LGR „7 Ryb”
 4. Studium wykonalności operacji – wzór MRiRW
 5. Uproszczony plan biznesowy operacji – wzór MRiRW
 6. Harmonogram działań informacyjnych, szkoleniowych i promocyjnych - wzór MRiRW
 7. Kryteria oceny zgodności operacji z LSROR dla operacji polegających na restrukturyzacji lub reorientacji działalności gospodarczej lub dywersyfikacji zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem
 8. Kryteria wyboru operacji dla operacji polegających na restrukturyzacji lub reorientacji działalności gospodarczej lub dywersyfikacji zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem
 9. Kryteria oceny zgodności operacji z LSROR dla operacji polegających na podnoszeniu wartości produktów rybactwa, rozwoju usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa
 10. Kryteria wyboru operacji dla operacji polegających na podnoszeniu wartości produktów rybactwa, rozwoju usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa
 11. Karta merytoryczna projektu w ramach operacji polegających na restrukturyzacji lub reorientacji działalności gospodarczej lub dywersyfikacji zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem
 12. Karta merytoryczna projektu w ramach operacji polegających na podnoszeniu wartości produktów rybactwa, rozwoju usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa

LOGA