1. Składaniem uproszczonego biznes planu przez beneficjentów Priorytetu 4 PO RYBY 2014-2020.

2. Definicja interesu zbiorowego, zbiorowego beneficjenta oraz projektu innowacyjnego

3. Odpowiedzi na pytania beneficjentów cz.1

4. Odpowiedzi na pytania beneficjentów cz.2

5. Interpretacja nr 1

6. Interpretacja nr 2

7. Interpretacja nr 3

8. Interpretacja nr 4