1-konferencja_19-001W dniu 23 października w hotelu Sypniewo, na terenie Gminy Margonin Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb” zorganizowało konferencję na temat wędkarstwa i rybactwa w Wielkopolsce. Została ona przygotowana w ramach współpracy międzyregionalnej, udział w niej oprócz członków naszego Stowarzyszenia wzięli przedstawiciele Nadnoteckiej Grupy Rybackiej, Pojezierza Kajeńskiego oraz Darłowskiej Grupy Rybackiej.

W dniu 23 października w hotelu Sypniewo, na terenie Gminy Margonin Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb” zorganizowało konferencję na temat wędkarstwa i rybactwa w Wielkopolsce. Została ona przygotowana w ramach współpracy międzyregionalnej, udział w niej oprócz członków naszego Stowarzyszenia wzięli przedstawiciele Nadnoteckiej Grupy Rybackiej, Pojezierza Kajeńskiego oraz  Darłowskiej Grupy Rybackiej.

Uczestnicy konferencji zapoznali się m.in. z zagadnieniami prawnymi dotyczącymi gospodarki rybackiej, a temat przybliżyła pani Jolanta Stryjkowska - przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

Swoją działalność zaprezentowały 2 okręgi Polskiego Związku Wędkarskiego działające na terenie Wielkopolski. Okręg Nadnotecki, obejmujący dawne woj. pilskie przedstawił jego Prezes, pan Czesław Pachowicz. Z kolei Okręg Poznański i jego działania przybliżył zebranym dyrektor biura, pan Andrzej Kuligowski.

W dalszej części pani Lidia Pirtań dyrektor biura Okręgu Nadnoteckiego omówiła zasady i sposoby prawidłowego zarybiania wód. Pan Andrzej Kuligowski w swoim kolejnym wystąpieniu rozważył kwestię czy wędkarstwo czy rybactwo na wodach otwartych?

Kwestie związane ze stanem środowiska naturalnego wód oraz zagrożenia jakie niesie głownie antropopresja na jego stan przedstawiła pani dr Beata Messyasz pracownik naukowy Zakładu Hydrobiologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Rolę Wielkopolskiej Państwowej Straży Rybackiej zreferował jej Komendant, pan Maciej Piotr.

Panel wykładowy zakończył swoim wystąpieniem na temat racjonalnej gospodarki rybackiej w świetle badań naukowych - pan dr Wojciech Andrzejewski, pracownik naukowy Instytutu Zoologii Zakładu Rybactwa Śródlądowego i Akwakultury Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Każde z wystąpień kończyło się dyskusją, oraz zadawaniem pytań przez zgromadzonych uczestników konferencji.
Spotkanie zakończyło podsumowanie oraz wolne głosy i wnioski uczestników.

Organizatorzy pragną serdecznie podziękować wszystkim uczestnikom konferencji za udział w niej. Mamy nadzieję, że mogli oni rozszerzyć swoją wiedzę oraz nawiązać nowe, owocne kontakty.

Konferencja...
Konferencja na temat wędkarstwa i rybactwa Konferencja na temat wędkarstwa i rybactwa
Konferencja...
Konferencja na temat wędkarstwa i rybactwa Konferencja na temat wędkarstwa i rybactwa
Konferencja...
Konferencja na temat wędkarstwa i rybactwa Konferencja na temat wędkarstwa i rybactwa
Konferencja...
Konferencja na temat wędkarstwa i rybactwa Konferencja na temat wędkarstwa i rybactwa
Konferencja...
Konferencja na temat wędkarstwa i rybactwa Konferencja na temat wędkarstwa i rybactwa
Konferencja...
Konferencja na temat wędkarstwa i rybactwa Konferencja na temat wędkarstwa i rybactwa
Konferencja...
Konferencja na temat wędkarstwa i rybactwa Konferencja na temat wędkarstwa i rybactwa
Konferencja...
Konferencja na temat wędkarstwa i rybactwa Konferencja na temat wędkarstwa i rybactwa
Konferencja...
Konferencja na temat wędkarstwa i rybactwa Konferencja na temat wędkarstwa i rybactwa
Konferencja...
Konferencja na temat wędkarstwa i rybactwa Konferencja na temat wędkarstwa i rybactwa
Konferencja...
Konferencja na temat wędkarstwa i rybactwa Konferencja na temat wędkarstwa i rybactwa
Konferencja...
Konferencja na temat wędkarstwa i rybactwa Konferencja na temat wędkarstwa i rybactwa
Konferencja...
Konferencja na temat wędkarstwa i rybactwa Konferencja na temat wędkarstwa i rybactwa
Konferencja...
Konferencja na temat wędkarstwa i rybactwa Konferencja na temat wędkarstwa i rybactwa
Konferencja...
Konferencja na temat wędkarstwa i rybactwa Konferencja na temat wędkarstwa i rybactwa
Konferencja...
Konferencja na temat wędkarstwa i rybactwa Konferencja na temat wędkarstwa i rybactwa
Konferencja...
Konferencja na temat wędkarstwa i rybactwa Konferencja na temat wędkarstwa i rybactwa
Konferencja...
Konferencja na temat wędkarstwa i rybactwa Konferencja na temat wędkarstwa i rybactwa