348Szanowni Państwo!
Serdecznie zapraszamy do udziału w wyjeździe na „Dni Karpia”, który odbędzie się w miejscowości Milicz, w dniach od 07-09.09.2012r.
Wyjazd organizowany jest we współpracy z Nadnotecką Grupą Rybacką ,Grupą Rybacką Obra-Warta jak również Lokalną Grupą Rybacką Partnerstwo dla Doliny Baryczy.

348Szanowni Państwo!
Serdecznie zapraszamy do udziału w wyjeździe na „Dni Karpia”, który odbędzie się w miejscowości Milicz, w dniach od 07-09.09.2012r.
Wyjazd organizowany jest we współpracy z Nadnotecką Grupą Rybacką ,Grupą Rybacką Obra-Warta jak również Lokalną Grupą Rybacką Partnerstwo dla Doliny Baryczy.

Dni Karpia to doroczna impreza plenerowa organizowana przez LGR Partnerstwo dla Doliny Baryczy oraz Starostwo Powiatowe w Miliczu, związana z głównym produktem regionu. Tradycją święta jest serwowanie karpia milickiego pod różnymi postaciami, co sprawia przyjemność nie tylko smakoszom tej królewskiej ryby. Dni Karpia to święto rybaków i aktywnych mieszkańców, oddających hołd tradycji i przyrodzie Doliny Baryczy.
Wyjazd pozwoli na nawiązanie kontaktów, wymianę doświadczeń oraz aktywizację lokalnych społeczności.

Wszystkich chętnych członków Stowarzyszenia, reprezentantów gmin wchodzących w skład Stowarzyszenia LGR 7 Ryb oraz przedstawicieli organów Stowarzyszenia, prosimy o zgłaszanie swojego udziału osobiście w siedzibie Biura LGR „7 Ryb” przy ulicy Kolejowej 24, lub adresem e –mail: stowarzyszenie7ryb@wp. do dnia 29.08.2012r.

Potwierdzeniem udziału będzie wypełnienie karty zgłoszeniowej  i przesłanie jej drogą elektroniczną, do biura LGR 7 Ryb.
W załączeniu:
- program wyjazdu >>>
- karta zgłoszeniowa >>>