Zarząd Stowarzyszenia

 • Knopczyńska Dorota - Prezes
 • Ewertowski Wiesław - Wiceprezes
 • Ryga Beata - Skarbnik
 • Stefaniak Karolina - Sekretarz
 • Sałata  Katarzyna - Członek Zarządu
 • Kuliberda Bernard - Członek Zarządu
 • Dreger Paweł - Członek Zarządu

Komisja rewizyjna

 • Banaszyńska Karolina-  Przewodnicząca
 • Hereć Joanna -  Członek Komisji
 • Bałdyga Grzegorz-  Członek Komisji

Komitet

 • Janusz Woźniak – Przewodniczący,
 • Marianna Gregorczuk  -  Wiceprzewodnicząca,
 • Kamila Bąk   -  Sekretarz,
 • Marek Szeszycki  -   Członek Komitetu,
 • Przemysław Majchrzak  -  Członek Komitetu,
 • Eugeniusz Kucner  -  Członek Komitetu,
 • Marek Nowaczewski  -  Członek Komitetu,
 • Bogusław Janus – Członek Komitetu,
 • Łukasz Malczewski  -  Członek Komitetu,
 • Paweł Rydzewski  -  Członek Komitetu,
 • Józef Pietrzak  -  Członek Komitetu,
 • Wojciech Broniecki  -  Członek Komitetu,
 • Violetta Winiecka  -  Członek Komitetu,
 • Ireneusz  Belter -  Członek Komitetu.

Regulamin Organizacyjny Komitetu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „7 RYB”