Zarząd Stowarzyszenia
- Knopczyńska Dorota - Prezes
- Ewertowski Wiesław - Wiceprezes
- Ryga-Krysiak Beata - Skarbnik
- Stefaniak Karolina - Sekretarz
- Kuliberda Bernard - Członek Zarządu
- Sałata  Katarzyna - Członek Zarządu
- Dreger Paweł - Członek Zarządu
- Przydział Ireneusz – Członek Zarządu

 Komisja rewizyjna
- Bałdyga Grzegorz -  Przewodniczący
- Hereć Joanna -  Członek Komisji
- Majchrzak Przemysław -  Członek Komisji

 Rada
- Szeszycki Marek
- Michalski Wojciech
- Winiecka Violetta
- Kowalewski Robert
- Hallas Marek
- Madaj Roman
- Król Sylwia
- Andrzejczak Paweł
- Filipiak Robert
- Kucner Eugeniusz
- Malczewski Łukasz 
- Jagodzińska Bogusława
- Szrama Tomasz
- Bąk Kamila
- Woźniak Janusz