W dniu 23 maja 2017 w restauracji Komfort w Margoninie odbyło się Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Rybackiej „7 Ryb”.

Walne Zebranie było okazją do podsumowania działalności Stowarzyszenia za 2016 rok oraz przedstawienia  planów LGR „7 Ryb” dotyczących funkcjonowania w 2017 roku.

Zebranie otworzyła Pani Dorota Knopczyńska - Prezes Stowarzyszenia, która powitała wszystkich zebranych. Zebranie odbyło się w drugim terminie zgodnie z zapisami § 19 ust. 5 b Statutu Stowarzyszenia LGR „7 Ryb”. Dalszą część Walnego poprowadził Pan Wiesław Ewertowski, który został wybrany na Przewodniczącego Walnego Zebrania Członków.

Obecni na sali członkowie wysłuchali sprawozdań z działalności organów Stowarzyszenia tj. Rady, Komisji Rewizyjnej i Zarządu, które zostały zatwierdzone kolejno przyjmowanymi uchwałami. Przedstawiono sprawozdania z działalności finansowej Stowarzyszenia. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Grzegorz Bałdyga przedstawił ocenę sprawozdania finansowego i pracy Zarządu za 2016 rok. Podjęto Uchwałę w sprawie absolutorium dla Członków Zarządu, za co serdecznie dziękujemy.

W dalszej części zabrania przedstawiano kolejno treść uchwał zgodnie z porządkiem obrad.

Pani Prezes Dorota Knopczyńska przestawiła plany Stowarzyszenia na 2017 rok i podziękowała wszystkim za wkład włożony w funkcjonowanie Stowarzyszenia i pomoc w realizacji jego celów Statutowych.  Serdeczne podziękowania skierowała do wszystkich zaangażowanych w realizację założeń Lokalnej Strategii Rozwoju.

Na zakończenie Pani Prezes podziękowała za przybycie na Zebranie.

DSCN0177

DSCN0182

DSCN0185

DSCN0187

DSCN0189

DSCN0190

DSCN0193

DSCN0194