W dniu 1.02.2016 r. w Urzędzie Gminy Wągrowiec odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb” podczas, którego dokonano zmian w zapisach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb” (LSR).
Zebranie otworzyła Pani Dorota Knopczyńska - Prezes Stowarzyszenia, która powitała obecnych członków.  

Na początku Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LGR „7 Ryb” Pani Prezes przedstawiła plany Stowarzyszenia w zakresie realizacji przedsięwzięć ze środków pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w ramach edukacji ekologicznej. W kolejnym punkcie programu Pani Dorota Knopczyńska poinformowała, że proponowane zmiany w LSR są związane z wezwaniem UMWW do uzupełnienia wniosku na wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR), którego jednym z załączników była LSR.
Następnie przystąpiono do podjęcia uchwał w sprawie:
- zmian zapisów Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb”,
- uchwalenia tekstu jednolitego Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb”.
Na zakończenie Pani Prezes Dorota Knopczyńska podziękowała wszystkim za przybycie na Zebranie.

DSCN0047

DSCN0050

DSCN0057

DSCN0058

DSCN0061