Zarząd Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Rybackiej „7 Ryb” zaprasza na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGR „7 Ryb”, które odbędzie się w dniu 1 lutego 2016 r. o godzinie 17.00 w siedzibie Urzędu Gminy Wągrowiec przy ul. Cysterskiej 22 (sala nr 306).

Program Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w dniu 1 lutego 2016 r. godz. 17.00, Urząd Gminy Wągrowiec, ul. Cysterska 22 (sala nr 306).

 1. Otwarcie zebrania i stwierdzenie quorum przez Prezesa Zarządu Stowarzyszenia.
 2. Wybór Sekretarza obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Wybór Przewodniczącego Zebrania.
 5. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
 6. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 7. Przyjęcie protokołu z Walnego Zebrania Członków z dnia 16.12.2015 r.
 8. Przedstawienie informacji z bieżącej działalności Stowarzyszenia LGR „7 Ryb”.
 9. Podjęcie Uchwały w sprawie zmian w strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb”.
 10. Podjęcie Uchwały w sprawie uchwalenia tekstu jednolitego strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb”.
 11. Wolne głosy i wnioski.
 12. Zakończenie Walnego Zebrania Członków.

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje się w związku z wezwaniem do uzupełnienia wniosku na wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR), z uwagi na konieczność dokonania zmian w LSR Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb”.

W związku z powyższym oraz mając na uwadze 7-dniowy termin na uzupełnienie wniosku proszę o niezawodne przybycie.

 

                                                                                                    Z poważaniem

                                                                                              Dorota Knopczyńska

                                                                                      Prezes Zarządu Stowarzyszenia

                                                                                      Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb”