1-DSCN9571Zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia w pierwszym kwartale winno odbyć się Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków za rok miniony. W tym roku zebrane to miało miejsce 11 marca w Łeknie na terenie Gminy Wągrowiec. Zebranie odbyło się w pierwszym terminie z udziałem ponad połowy członków.

Zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia w pierwszym kwartale winno odbyć się Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków za rok miniony. W tym roku zebrane to miało miejsce 11 marca w Łeknie na terenie Gminy Wągrowiec. Zebranie odbyło się w pierwszym terminie z udziałem ponad połowy członków.

Wysłuchanie sprawozdań z działalności finansowej oraz z działalności organów Stowarzyszenia tj. Zarządu, Komitetu i Komisji Rewizyjnej zakończyło się udzieleniem absolutorium dla Zarządu za rok 2012.

Podczas Zebrania podjęto także uchwały w sprawie zmian Statutu Stowarzyszenia, Regulaminu Biura Stowarzyszenia oraz Regulaminu Organizacyjnego Komitetu.

Obecni na sali wysłuchali także planów pracy Stowarzyszenia na rok obecny. 

Walne Spraw...
Walne Sprawozdawcze Zebranie Członków 11.03.2013 Walne Sprawozdawcze Zebranie Członków 11.03.2013
Walne Spraw...
Walne Sprawozdawcze Zebranie Członków 11.03.2013 Walne Sprawozdawcze Zebranie Członków 11.03.2013
Walne Spraw...
Walne Sprawozdawcze Zebranie Członków 11.03.2013 Walne Sprawozdawcze Zebranie Członków 11.03.2013
Walne Spraw...
Walne Sprawozdawcze Zebranie Członków 11.03.2013 Walne Sprawozdawcze Zebranie Członków 11.03.2013
Walne Spraw...
Walne Sprawozdawcze Zebranie Członków 11.03.2013 Walne Sprawozdawcze Zebranie Członków 11.03.2013
Walne Spraw...
Walne Sprawozdawcze Zebranie Członków 11.03.2013 Walne Sprawozdawcze Zebranie Członków 11.03.2013
Walne Spraw...
Walne Sprawozdawcze Zebranie Członków 11.03.2013 Walne Sprawozdawcze Zebranie Członków 11.03.2013
Walne Spraw...
Walne Sprawozdawcze Zebranie Członków 11.03.2013 Walne Sprawozdawcze Zebranie Członków 11.03.2013
Walne Spraw...
Walne Sprawozdawcze Zebranie Członków 11.03.2013 Walne Sprawozdawcze Zebranie Członków 11.03.2013
Walne Spraw...
Walne Sprawozdawcze Zebranie Członków 11.03.2013 Walne Sprawozdawcze Zebranie Członków 11.03.2013
Walne Spraw...
Walne Sprawozdawcze Zebranie Członków 11.03.2013 Walne Sprawozdawcze Zebranie Członków 11.03.2013