walneW dniu 11 stycznia 2013 roku, w Wiejskim Ośrodku Integracji i Aktywizacji Wsi w Pawłowie Żońskim w Gminie Wągrowiec odbyło się w pierwszym terminie Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb”.

W dniu 11 stycznia 2013 roku, w Wiejskim Ośrodku Integracji i Aktywizacji Wsi w Pawłowie Żońskim w Gminie Wągrowiec odbyło się w pierwszym terminie Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb”.

Powodem zwołania przez Zarząd Walnego Zebrania Członków było dokonanie korekt w Statucie Stowarzyszenia, przyjęci zaktualizowanego Regulaminu Biura Stowarzyszenia oraz Regulaminu ustalania i wypłaty świadczeń dla członków organów Stowarzyszenia związanych z wdrażaniem LSROR.
Prezes Stowarzyszenia pani Dorota Knopczyńska przedstawiła zebranym aktualny stan wdrażania LSROR, skupiając się głownie na informacji o ogłoszonych naborach wniosków oraz ilości podpisanych umów przez beneficjentów wybranych przez Komitet do realizacji przedsięwzięć w ramach dotychczasowych rozstrzygniętych 4 konkursów. 

Podczas Zebrania dokonano odwołania Członka Zarządu pana Adama Futymskiego. Przyjęcie Uchwały w tej sprawie było spowodowane złożeniem rezygnacji pana Adama z pełnienia tej funkcji. Zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia pani Prezes Dorota Knopczyńska zaproponowała Walnemu Zebraniu nową kandydaturę na Członka Zarządu, tj. panią Katarzynę Sałatę z Gminy Margonin, która w swojej pracy zajmuje się pozyskiwanie środków zewnętrznych. Pani Katarzyna propozycję przyjęła, Walne Zebranie przyjęło panią Katarzynę Sałatę jako nowego członka Zarządu Stowarzyszenia LGR „7 Ryb”.

Walne Zebra...
Walne Zebranie Członków 11.01.2013 Walne Zebranie Członków 11.01.2013
Walne Zebra...
Walne Zebranie Członków 11.01.2013 Walne Zebranie Członków 11.01.2013
Walne Zebra...
Walne Zebranie Członków 11.01.2013 Walne Zebranie Członków 11.01.2013
Walne Zebra...
Walne Zebranie Członków 11.01.2013 Walne Zebranie Członków 11.01.2013
Walne Zebra...
Walne Zebranie Członków 11.01.2013 Walne Zebranie Członków 11.01.2013
Walne Zebra...
Walne Zebranie Członków 11.01.2013 Walne Zebranie Członków 11.01.2013
Walne Zebra...
Walne Zebranie Członków 11.01.2013 Walne Zebranie Członków 11.01.2013
Walne Zebra...
Walne Zebranie Członków 11.01.2013 Walne Zebranie Członków 11.01.2013
Walne Zebra...
Walne Zebranie Członków 11.01.2013 Walne Zebranie Członków 11.01.2013
Walne Zebra...
Walne Zebranie Członków 11.01.2013 Walne Zebranie Członków 11.01.2013
Walne Zebra...
Walne Zebranie Członków 11.01.2013 Walne Zebranie Członków 11.01.2013
Walne Zebra...
Walne Zebranie Członków 11.01.2013 Walne Zebranie Członków 11.01.2013
Walne Zebra...
Walne Zebranie Członków 11.01.2013 Walne Zebranie Członków 11.01.2013
Walne Zebra...
Walne Zebranie Członków 11.01.2013 Walne Zebranie Członków 11.01.2013
Walne Zebra...
Walne Zebranie Członków 11.01.2013 Walne Zebranie Członków 11.01.2013
Walne Zebra...
Walne Zebranie Członków 11.01.2013 Walne Zebranie Członków 11.01.2013
Walne Zebra...
Walne Zebranie Członków 11.01.2013 Walne Zebranie Członków 11.01.2013
Walne Zebra...
Walne Zebranie Członków 11.01.2013 Walne Zebranie Członków 11.01.2013
Walne Zebra...
Walne Zebranie Członków 11.01.2013 Walne Zebranie Członków 11.01.2013
Walne Zebra...
Walne Zebranie Członków 11.01.2013 Walne Zebranie Członków 11.01.2013
Walne Zebra...
Walne Zebranie Członków 11.01.2013 Walne Zebranie Członków 11.01.2013
Walne Zebra...
Walne Zebranie Członków 11.01.2013 Walne Zebranie Członków 11.01.2013
Walne Zebra...
Walne Zebranie Członków 11.01.2013 Walne Zebranie Członków 11.01.2013

Spotkanie zakończyły życzenia wszelkiej pomyślności w Nowym Roku.