phoca_thumb_l_walne_14-001Szanowni Państwo,

w dniu 13 lipca w Wiejskim Ośrodku Integracji i Aktywizacji Wsi w Pawłowie Żońskim odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb” w którym zwięzła udział ponad poławia członków. 

Szanowni Państwo,

w dniu 13 lipca w Wiejskim Ośrodku Integracji i Aktywizacji Wsi w Pawłowie Żońskim odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb” w którym zwięzła udział ponad poławia członków.

Zebranie zgodnie ze Statutem było władne do podejmowania uchwał w pierwszym terminie. Przyjęto jednogłośnie 7 uchwał zaproponowanych przez Zarząd Stowarzyszenia. Pierwszych pięć dotyczyło zmian w Statucie Stowarzyszenia. Odwołano także członka Komitetu pana Ireneusza Przydziała, który reprezentował  sektor związany z rybactwem. Pan Przydział złożył pisemną rezygnację z pełnienia tej funkcji. Na jego miejsce zebrani podali dwie kandydatury, tj. panów Bogdana Kozłowskiego i Wojciecha Pelczarskiego. W wyniku głosowania członkiem Komitetu został pan Bogdan Kozłowski.
Pani Prezes Dorota przedstawiła zebranym bieżąca działalność Zarządu Stowarzyszenia i przybliżyła najbliższe plany pracy. 

Nadzwyczajn...
Nadzwyczajne walne Nadzwyczajne walne
Nadzwyczajn...
Nadzwyczajne walne Nadzwyczajne walne
Nadzwyczajn...
Nadzwyczajne walne Nadzwyczajne walne
Nadzwyczajn...
Nadzwyczajne walne Nadzwyczajne walne
Nadzwyczajn...
Nadzwyczajne walne Nadzwyczajne walne
Nadzwyczajn...
Nadzwyczajne walne Nadzwyczajne walne
Nadzwyczajn...
Nadzwyczajne walne Nadzwyczajne walne
Nadzwyczajn...
Nadzwyczajne walne Nadzwyczajne walne
Nadzwyczajn...
Nadzwyczajne walne Nadzwyczajne walne
Nadzwyczajn...
Nadzwyczajne walne Nadzwyczajne walne
Nadzwyczajn...
Nadzwyczajne walne Nadzwyczajne walne
Nadzwyczajn...
Nadzwyczajne walne Nadzwyczajne walne
Nadzwyczajn...
Nadzwyczajne walne Nadzwyczajne walne
Nadzwyczajn...
Nadzwyczajne walne Nadzwyczajne walne
Nadzwyczajn...
Nadzwyczajne walne Nadzwyczajne walne