Szanowni Państwo,
serdecznie zapraszamy na NADZWYCZAJNE WALNE ZEBRANIE Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb”, które odbędzie się w dniu 13 lipca 2012r. o godz. 17.00 w Wiejskim Ośrodku Integracji i Aktywizacji Wsi w Pawłowie Żońskim (Gmina Wągrowiec).

Szanowni Państwo,
serdecznie zapraszamy na NADZWYCZAJNE WALNE ZEBRANIE Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb”, które odbędzie się w dniu 13 lipca 2012r. o godz. 17.00 w Wiejskim Ośrodku Integracji i Aktywizacji Wsi w Pawłowie Żońskim (Gmina Wągrowiec).

W związku z § 11 pkt.1 ppkt 1.4. Statutu Stowarzyszenia mówiącym o tym, iż, każdy członek Stowarzyszenia jest zobowiązany do brania udział w Walnych Zebraniach Członków oraz z uwagi na ważność podnoszonych kwestii proszę o niezawodne przybycie.

Z poważaniem
Prezes Zarządu
Dorota Knopczyńska

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Zebrania i stwierdzenie quorum.
 2. Wybór sekretarza obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Wybór przewodniczącego zebrania.
 5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków
 6. Informacja z realizacji zadań przez Stowarzyszenie LGR „7 Ryb” za I półrocze 2012r.
 7. Przedstawienie projektu uchwał i ich przyjęcie – Uchwały w sprawie zmiany zapisów Statutu Stowarzyszenia LGR 7 Ryb -  Uchwała 1, Uchwała 2,   Uchwała 3, Uchwała 4, Uchwała 5
 8. Podjęcie Uchwały w sprawie odwołania członka Komitetu - Uchwała 6
 9. Podjęcie Uchwały w sprawie powołania nowego członka Komitetu - Uchwała 7
 10. Wolne głosy i wnioski.
 11. Wspólne grillowanie.
 12. Zakończenie Walnego Zebrania.