W dniu 11.07.2017 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Wyrzysk, w dniu 13.07.2017 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Oborniki oraz w dniu 18.07.2017 r. w Urzędzie Gminy Gołańcz, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb” przeprowadziło bezpłatne spotkania informacyjne dla potencjalnych beneficjentów. W Wyrzysku szkolenie dotyczyło zakresu przedsięwzięć:

  • 1.1.1 Modernizacja i innowacyjność w sektorze rybackim
  • 1.1.2 Rozwój potencjału sprzedażowego sektora rybackiego

W Gminie Oborniki słuchacze mieli okazję wysłuchać prezentacji prowadzonej przez Dyrektor Biura Stowarzyszenia LGR „7 Ryb” Panią Danutę Pisarską, z zakresu przedsięwzięć taki, jak:

  • 1.2.1 Wykorzystanie potencjału w zakresie przetwórstwa lokalnych produktów
  • 1.2.2 Wsparcie aktywności gospodarczej generującej miejsca pracy

Natomiast w Gminie Gołańcz spotkanie dotyczyło następujących przedsięwzięć:

  • 2.1.1 Tworzenie przestrzeni do integracji i aktywizacji społeczności lokalnych
  • 2.2.1 Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej

Potencjalni beneficjenci po zapoznaniu się z ww. prezentacją, mieli również okazję dowiedzieć się, w jaki sposób prawidłowo wypełnić wniosek, każdy uczestnik otrzymał również materiały szkoleniowe.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za przybycie oraz aktywny udział w spotkaniach, natomiast Burmistrzom Gminy Wyrzysk, Gminy Oborniki oraz Gminy Gołańcz za pomoc w zorganizowaniu spotkań oraz udostępnienie sali.

DSCN0006

DSCN0018

DSCN0022