Szanowni Państwo,

W dniach 2-3 marca b.r. Pani Karolina Stefaniak Sekretarz Zarządu Lokalnej Grupy Rybackiej „7 Ryb” miała okazję uczestniczyć w międzynarodowej konferencji poświęconej podsumowaniu wdrażania Osi Priorytetowej 4 Europejskiego Funduszu Rybackiego, która miała miejsce w Brukseli. W konferencji uczestniczyło łącznie ponad 400 osób, w tym Przedstawiciele Lokalnych Grup Rybackich z Polski, Instytucji Zarządzających z poszczególnych krajów członkowskich i Przedstawiciele Komisji Europejskiej.

 

Centralnym elementem konferencji było przyznanie nagród dla najlepszych zaprezentowanych projektów.

W kategorii projekt ekologiczny pierwsze miejsce uzyskał projekt firmy AQUAMAR polegający na opracowaniu nowej metody rekultywacji wód, który uzyskał dofinansowanie za pośrednictwem pomorskiej LGR Pojezierze Bytowskie. Firma AQUAMAR opracowała nową biologiczną metodę opartą na wprowadzeniu do wody określonych szczepów bakterii, które wchłaniają i przetwarzają substancje organiczne.

Pierwsze miejsce w kategorii poprawianie wizerunku sektora rybackiego uzyskał projekt edukacyjno - szkoleniowy „Kuchnia z ikrą” Północnokaszubskiej Lokalnej Grupy Rybackiej i Lokalnej Grupy Rybackiej Kaszuby, którego głównym założeniem było pokazanie uczniom kształcącym się w zawodach gastronomicznych „drogi ryby”… od wody, poprzez przetwórnię, aż do kuchni.  

Podczas brukselskiej konferencji zostały również ogłoszone wyniki konkursu na najciekawszy film promocyjny. Został nim materiał promocyjny projektu „Cabaz de Mar” zrealizowany przez LGR „Litoral Alentejano” z Portugalii.

bruksela  1

bruksela  4

bruksela  6

bruksela  7

bruksela  9