Na zaproszenie Pani Emilii Dunal Dyrektora Departamentu PROW, 18 grudnia 2014 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego, odbyło się spotkanie podsumowujące działania Wielkopolskich Lokalnych Grup Rybackich w perspektywie 2007-2013.

Spotkanie poprzedziło podpisanie umowy na funkcjonowanie LGR na ostatnie półrocze działalności LGR w obecnej perspektywie tj. do końca czerwca 2015 r.

 

dscn9933

dscn9944

 

dscn9951

LGR „7 Ryb” reprezentowana była przez Panią Dorotę Knopczyńską Prezesa, Pana Wiesława Ewertowskiego Wiceprezesa, Panią Danutę Pisarską Dyrektora Biura oraz Panią Natalię Elmann pracownika LGR „7 Ryb”.

Pani Prezes Dorota Knopczyńska odebrała pisemne podziękowania z rąk Pani Dyrektor Departamentu PROW Emilii Dunal.

dscn9953

dscn9955

W kolejnej części spotkania Lokalne Grupy Rybackie zaprezentowały swoje dotychczasowe osiągniecia. Prezentację naszego Stowarzyszenia pn. „Oś 4 w Wielkopolsce – doświadczenia LGR 7 Ryb we wdrażaniu PO RYBY 2007-2013” przedstawiła Danuta Pisarska Dyrektor Biura .

dscn9957

dscn9961

dscn9964

dscn9969

dscn9973

Spotkanie zakończyło się złożeniem życzeń świątecznych i noworocznych. Ponadto podziękowano za dotychczasową współpracę i zaproszono do współpracy w nowym 2015 Roku.