W dniach 10-12.12.2014 r. Mielnie w Hotelu Unitral odbyło się szkolenie dotyczące "Sprawozdania końcowego z realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich w ramach PO RYBY 2007-2013", przeprowadzone przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Departament Rybołówstwa. Inicjatorem szkolenia była Mieleńska Lokalna Grupa Rybacka.

 

W szkoleniu udział wzięły Lokalne Grupy Rybackie z całej Polski, reprezentanci Ministerstwa Rolnictwa  i Rozwoju Wsi, przedstawiciele Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Urzędów Marszałkowskich.

 

Gości przywitał Prezes MLGR Krzysztof Szpakiewcz oraz Zastępca Dyrektora Departamentu Rybołówstwa MRiRW Marcin Frankowski.

 

Program szkolenia obejmował zagadnienia:

 

  • realizacja zasady n+2,
  •  informacje dotyczące przebiegu realizacji LSROR,
  •  zał. nr 1 do sprawozdania pt. ”Stopień realizacji celów LSROR w oparciu o wskaźniki określone w strategii”,
  •  funkcjonowanie LGR, lista działań jakie podjęła LGR w ramach funkcjonowania LGR przez cały okres wdrażania LSROR,
  •  wsparcie na rzecz współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej,
  •  zał. nr 2 do sprawozdania pt. „Wykaz zaleceń z kontroli, audytów, ewaluacji przeprowadzonych przez podmioty zewnętrzne oraz LGR”,
  •  wnioski dot. wdrażania LSROR w perspektywie 2007-2013 z perspektywy LGR,
  •  stan prac nad PO RYBY 2014-2020,

 

Z ramienia LGR „7 Ryb” w szkoleniu udział wzięli Karolina Stefaniak Sekretarz Zarządu LGR „7 Ryb”, Danuta Pisarska Dyrektor Biura LGR „7 Ryb”, oraz Natalia Elmann pracownik Biura LGR „7 Ryb”.

dscn9918

dscn9922

 

dscn9927

dscn9931