Szanowni Państwo!

W dniu 11 grudnia 2013 r. w restauracji Dobra Truskawka w miejscowości Nowe, Stowarzyszenie LGR „7 Ryb” zorganizowało szkolenie dla beneficjentów z zakresu realizacji i rozliczania operacji finansowanych w ramach Osi 4 Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”. Szkolenie poprowadzili pracownicy Biura LGR „7 Ryb”, natomiast porad prawnych z zakresu rozliczania wniosku o płatność udzielał Pan Łukasz Malczewski.

Szanowni Państwo!

W dniu 11 grudnia 2013 r. w restauracji Dobra Truskawka w miejscowości Nowe, Stowarzyszenie LGR „7 Ryb” zorganizowało szkolenie dla beneficjentów z zakresu realizacji i rozliczania operacji finansowanych w ramach Osi 4 Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”. Szkolenie poprowadzili pracownicy Biura LGR „7 Ryb”, natomiast porad prawnych z zakresu rozliczania wniosku o płatność udzielał Pan Łukasz Malczewski.

Uczestnicy szkolenia zapoznali się z podstawowymi zobowiązaniami Beneficjenta wynikającymi z umowy o dofinansowanie, zasadami przygotowania i składania wniosku o płatność, najczęściej popełnianymi błędami przez wnioskodawców oraz z kontrolami realizowanych operacji.

Na konkretnym przykładzie został omówiony wniosek o płatność oraz sprawozdanie roczne/końcowe z realizacji operacji w ramach osi priorytetowej 4 PO RYBY 2007-2013.

Stowarzyszenie LGR „7 Ryb” składa serdeczne podziękowanie Panu Łukaszowi Malczewskiemu za profesjonalną pomoc prawną, z której mogli skorzystać uczestnicy szkolenia.

 dscn9478

dscn9481

dscn9483

dscn9487

dscn9492

dscn9493