Szanowni Państwo

                W dniu 25.09.2013 r w siedzibie Urzędu Gminy Wągrowiec, Stowarzyszenie LGR „7 Ryb” zorganizowało spotkanie informacyjno-promocyjne dla potencjalnych wnioskodawców zainteresowanych złożeniem wniosku o dofinansowanie do LGR „7 Ryb”.
Szkolenie zostało przeprowadzone przez pracowników biura.

Szanowni Państwo

                W dniu 25.09.2013 r w siedzibie Urzędu Gminy Wągrowiec, Stowarzyszenie LGR „7 Ryb” zorganizowało spotkanie informacyjno-promocyjne dla potencjalnych wnioskodawców zainteresowanych złożeniem wniosku o dofinansowanie do LGR „7 Ryb”.
                 Szkolenie zostało przeprowadzone przez pracowników biura.

             Uczestnicy szkolenia zapoznali się z obowiązującymi dokumentami dotyczącymi „ Programu Operacyjnego RYBY, oś 4; poszczególnymi operacjami z zakresu środka 4.1 oraz przykładowymi projektami zrealizowanymi za pośrednictwem LGR „7 Ryb”. Przeanalizowany został szczegółowo wniosek o dofinansowanie, najczęściej popełniane błędy przez wnioskodawców w składanych dokumentach aplikacyjnych, jak również wybrane interpretacje i odpowiedzi na pytania wnioskodawców, SW oraz lokalnych grup rybackich. Ponadto przedstawiono założenia i cele LSROR a także kryteria zgodności wniosku z LSROR oraz kryteria wyboru operacji.

                Stowarzyszenie LGR „7 Ryb” dziękuje uczestnikom za zainteresowanie i aktywny udział w szkoleniu.

dscn1000

dscn1002

dscn1006

dscn1017

dscn1022

dscn1023

dscn1024

dscn1027

dscn1028

dscn1029