Szanowni Państwo!

W dniu 06 czerwca 2013 r. w siedzibie Urzędu Gminy Wągrowiec, Stowarzyszenie LGR „7 Ryb” zorganizowało szkoleniedla beneficjentów z zakresu rozliczania wniosków o płatność. Szkolenie poprowadził Pan Adam Futymski.Uczestnicy szkolenia zapoznali się z podstawowymi zobowiązaniami beneficjenta wynikającymi z umowy o dofinasowanie, dotyczącymi realizacji rozliczenia operacji. 

 

Szkolenie dla beneficjentów z zakresu rozliczania wniosków o płatność

Szanowni Państwo!


W dniu 06 czerwca 2013 r. w siedzibie Urzędu Gminy Wągrowiec, Stowarzyszenie LGR „7 Ryb” zorganizowało szkoleniedla beneficjentów z zakresu rozliczania wniosków o płatność. Szkolenie poprowadził Pan Adam Futymski. Uczestnicy szkolenia zapoznali się z podstawowymi zobowiązaniami beneficjenta wynikającymi z umowy o dofinasowanie, dotyczącymi realizacji i rozliczenia operacji.

Następnie na konkretnym przykładzie  został omówiony wniosek o płatność oraz sprawozdanie roczne/końcowe z realizacji operacji w ramach osi priorytetowej 4 PO RYBY 2007-2013 sposób wypełniania ww. dokumentów oraz najczęściej popełniane błędy w rozliczaniu wniosku i sprawozdaniu.

Stowarzyszenie LGR „7 Ryb” składa serdeczne podziękowanie Panu Adamowi Futymskiemu za profesjonalne i interesujące przeprowadzenie szkolenia a także uczestnikom za zainteresowanie i aktywny udział w szkoleniu.