Protokół nr 3/2014 z drugiego posiedzenia Komitetu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb”, które odbyło się w dniu 4 kwietnia 2014 r.

Protokół nr 4/2014 z drugiego posiedzenia Komitetu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb”, które odbyło się w dniu 4 kwietnia 2014 r.