Protokół nr 1/2014 r. z pierwszego posiedzenia Komitetu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb”, które odbyło się w dniu 18 marca 2014 r.

Protokół nr 2/2014 r. z pierwszego posiedzenia Komitetu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb”, które odbyło się w dniu 18 marca 2014 r.