Protokół nr 17/2013 z drugiego posiedzenia Komitetu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb”, które odbyło się w dniu 20 grudnia 2013 r.

Protokół nr 18/2013 z drugiego posiedzenia Komitetu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb”, które odbyło się w dniu 20 grudnia 2013 r.