Protokół nr 15/2013 z pierwszego posiedzenia Komitetu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb”, które odbyło się w dniu 2 grudnia 2013 r.

Protokół nr 16/2013 r. z pierwszego posiedzenia Komitetu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb”, które odbyło się w dniu 2 grudnia 2013 r.