Protokół nr 13/2013 r. z pierwszego posiedzenia Komitetu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb”, które odbyło się w dniu 29 listopada 2013 r.

Protokół nr 14/2013 z pierwszego posiedzenia Komitetu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb”, które odbyło się w dniu 29 listopada 2013 r.