Podczas festynu „Dni Wyrzyska” odbywającego się w niedzielę 2.07.2017 r. w Gminie Wyrzysk, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb” dokonało uroczystego otwarcia ścieżki dydaktycznej „Wodny Świat”.

Otwarcie ścieżki rozpoczęliśmy symbolicznym aktem przecięcia biało-czerwonej wstęgi, do którego zaprosiliśmy Burmistrz Wyrzyska Panią Bogusławę Jagodzińską, Pana Ireneusza Przydziała, Przewodniczącego Rady Gminy Wyrzysk Pana Stefana Rymera oraz chętne dzieci.

Po uroczystości otwarcia, Stowarzyszenie „7 Ryb” zorganizowało dwa konkursy powiązane z tematyką flory i fauny, w tym ryb słodkowodnych występujących na obszarze Wielkopolski, w których udział wzięły dzieci. Pierwszy konkurs dla dzieci do lat 8, polegał na wykonaniu pracy plastycznej, natomiast drugi konkurs przeznaczony był dla starszych dzieci. Komisja konkursowa wyłoniła I, II, oraz III miejsce w obu kategoriach. Każde ze zwycięskich dzieci otrzymało dyplomy, oraz atrakcyjne nagrody, pozostałe dzieci biorące udział w konkursie otrzymały nagrodę pocieszenia.

Ścieżka ma charakter ogólnodostępny i jest dedykowana dzieciom, młodzieży i dorosłym, wszystkim tym, którzy chcą rozszerzyć swoją wiedzę przyrodniczą i miło spędzić wolny czas.

Podczas otwarcia Stowarzyszenie LGR „7 Ryb” promowało spożycie ryb słodkowodnych poprzez sfinansowanie darmowego poczęstunku dla uczestników.

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia ścieżki.

DSCN9925

DSCN9927

DSCN9929

DSCN9934

DSCN9969