Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb” w dniu 1 czerwca 2017 roku w sali widowiskowej w Łeknie, zorganizowała konferencję pt. „Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju, w ramach PO RYBACTWO I MORZE 2014-2020”. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Gmin Członkowskich Stowarzyszenia, organów Stowarzyszenia, członkowie Stowarzyszenia LGR, beneficjenci osi 4 Programu Operacyjnego Ryby 2007-2013 oraz inni zaproszeni goście. 

     Celem konferencji było przedstawienie założeń bieżącej perspektywy finansowej 2014-2020 w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju oraz przedstawienie innych tematów związanych z rybactwem.

     Konferencję rozpoczęła Pani Dorota Knopczyńska – Prezes Zarządu, która przywitała wszystkich uczestników konferencji i przedstawiła planowany przebieg konferencji, a następnie oddała głos Pani Danucie Pisarskiej – Dyrektor Biura LGR „7 Ryb”, która przedstawiła prezentację temat „Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach PO RYBACTWO I MORZE, 2014-2020”.  

     W kolejnej części uczestnicy mieli okazje wysłuchać wystąpienia Naczelnika Wydziału Wdrażania i Pomocy Technicznej Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Pana Roberta Krysztofiaka, który referował ogólne założenia priorytetu 4 Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze 2014-2020”.

     Następnie wykład swój zaprezentował Pan Wojciech Andrzejewski z Zakładu Rybactwa Śródlądowego i Akwakultury Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, którego tematem był „Przegląd rybacki” widziany w kontekście prasy branżowej” oraz Pan Zbigniew Szczepański z Towarzystwa Promocji Ryb pt. „Promocji spożycia ryb, czyli czego Jaś nie posmakuje, Jan nie będzie lubił”.

    Na koniec pierwszej części Pani Danuta Pisarska podsumowała konferencję i zaprosiła uczestników do wzięcia udziału w konkursie  „Produkt Lokalny 7 Ryb”, który miał miejsce w dniu konferencji.  Celem konkursu było zidentyfikowanie, wybór oraz promocja najlepszych produktów z obszaru działalności Stowarzyszenia LGR „7Ryb”.

     W konkursie wzięło udział 14 uczestników, którzy zgłosili produkty w dwóch kategoriach: produkty spożywcze, oraz wyroby rękodzielnicze i rzemieślnicze.

 Komisja Konkursowa na czele z Panią Krystyną Ubrańską miała nie lada wyzwanie aby wybrać produkty zwycięskie. Po długich obradach wyłoniła zwycięzców konkursu w obu kategoriach:
  a) Kategoria I  - produkty spożywcze:
       - I miejsce - Janina Kolińska - ser podpuszczkowy solankowy.
      - II miejsce - Grupa dla Rybna Wielkiego - zupę „ślepe ryby”.
      - III miejsce - Violetta Łochowicz - bracholińskie wiatraki.
  b) Kategoria II – wyroby rękodzielnicze i rzemieślnicze:
      - I miejsce - Maria Tomczak - haft pałucki
      - II miejsce - Koło Hafciarskie przy Muzeum Regionalnym w Wągrowcu - haft pałucki
      - III miejsce - Krystyna Bylicka - torba ozdobną.

Pozostali uczestnicy otrzymali dyplomy uczestnictwa i pamiątkowe upominki. Wszystkie produkty zostaną wpisane przez Stowarzyszenie LGR „7 Ryb” na listę „Produkt Lokalny 7 Ryb”.

Na koniec Pani Dorota Knopczyńska podziękowała wszystkim uczestnikom zarówno Konferencji jak i Konkursu za przybycie. 

DSCN0216

DSCN0220

DSCN0234

DSCN0240

DSCN0250

DSCN0259

DSCN0291

DSCN0296

DSCN0305

DSCN0307

DSCN0313 I.1

DSCN0333

DSCN0350

DSCN0371

DSCN0374

DSCN0389