Szanowni Państwo,

W dniu 14 listopada 2014 r. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb” wspólnie
z Zakładem Wyrobów z Drewna AGMA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 
w ramach promocji zorganizowało otwarcie projektu pn. „Budowa budynku halowego do impregnacji drewna” dofinansowanego w ramach Osi Priorytetowej 4 Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013.”

 

Otwarcie budynku halowego rozpoczęło się od przemówień Burmistrza Miasta i Gminy Margonin pana Janusza Piechockiego, Dyrektora Biura Stowarzyszenia LGR „7 Ryb” pani Danuty Pisarskiej, Prezesa Zarządu Zakładu Wyrobów z Drewna AGMA Spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością pana Jacka Bagińskiego oraz p.o. Kierownika Zakładu pana Piotra Ścibury. Następnie dokonano uroczystego przecięcia wstęgi i oficjalnego otwarcia budynku halowego.

Dla wszystkich uczestników otwarcia projektu został przygotowany poczęstunek a także rozdano pamiątkowe koszulki.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w otwarciu kolejnego projektu zrealizowanego dzięki funduszom pozyskanym z osi 4 PO RYBY 2007-2013.

 

dscn9667

dscn9668

dscn9672dscn9681

dscn9682

dscn9683dscn9685dscn9698