Szanowni Państwo,

W dniu 14 listopada 2014 r. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb” wspólnie z Gminą Wągrowiec zorganizowało otwarcie Świetlicy Wiejskiej w Grylewie, w ramach promocji projektu pn. „Zmiana sposobu użytkowania budynku inwentarskiego na wiejską salę wielofunkcyjną w Grylewie wraz z zagospodarowaniem terenu”, dofinansowanego z Osi Priorytetowej 4 Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013.”

W otwarciu projektu uczestniczyło wielu znakomitych gości a wśród nich Pani Emilia Dunal Dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego oraz Pani Karolina Szambelańczyk Kierownik Oddziału Obsługi PO RYBY Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu.

Po ceremonii przecięcia wstęgi uczestnicy otwarcia udali się na salę, gdzie Wójt Gminy Wągrowiec Pan Przemysław Majchrzak w ciepłych słowach podziękował wszystkim za zaangażowanie i wkład pracy włożonej w realizację tak innowacyjnego projektu, jakim była budowa wielofunkcyjnej sali w Grylewie, swoim wyglądem przypominająca szlachecki dworek.

Po zakończeniu przemówień, wręczeniu kwiatów i pięknych podarunków będących wyrazem wdzięczności dla osób, które dołożyły wszelkich starań aby tak ważne dla Gminy Wągrowiec i mieszkańców Grylewa przedsięwzięcie doszło do skutku, przyszedł czas na występy dzieci ze szkoły podstawowej w Pawłowie Żońskim a także zespołu ludowego Grylewianki.

Dla uczestników otwarcia został również przygotowany posiłek a także upominki.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w otwarciu kolejnego ważnego dla rozwoju obszaru LSROR LGR „7 Ryb” projektu dofinasowanego w ramach osi 4 PO RYBY 2007-2013.

dscn9448

dscn9451

dscn9456

dscn9459

dscn9460

dscn9461

dscn9465

dscn9466

dscn9472

dscn9478

dscn9480

dscn9487

dscn9498

dscn9503

dscn9508

dscn9513

dscn9524

dscn9537

dscn9550dscn9633 - kopia

dscn9643

dscn9649

dscn9658 - kopia - kopiadscn9661 - kopia 2