W dniu 21 września 2015 r. w godz. od 14.00 do 17.00. w siedzibie biura Stowarzyszenia LGR „7 Ryb” przy ul. dscn9991Kolejowej 24 w Wągrowcu, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb” zorganizowała spotkanie dla przedstawicieli z sektora rybackiego dotyczące tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia LGR „7 Ryb”, w którym udział wzięło 11 osób.

Podczas spotkania zostały przedstawione możliwości wsparcia sektora rybackiego z Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze 2014-2020” zgodnie z zapisami propozycji katalogu działań. W drugiej części spotkania zorganizowano warsztaty dotyczące, m.in. diagnozy sytuacji (w tym - analizy SWOT), określania celów i wskaźników, wskazania grup docelowych, które miałyby być objęte wsparciem.

Zebrane informacje podczas warsztatów pozwolą zidentyfikować problemy, potrzeby i kierunki działania służące rozwojowi LGR „7 Ryb” w perspektywie finansowej 2014-2020.

Dziękujemy wszystkim osobom z sektora rybackiego za aktywny udział oraz wniesienie wkładu w tworzenie strategii LGR „7 Ryb” na lata 2014-2020.

 

                                                                                   Zarząd Stowarzyszenia LGR „7 Ryb”

dscn9991

dscn9992