W dniu 21.09.2015 r., w godz. od 10.30 do 13.00. w siedzibie Stowarzyszenia LGR „7 Ryb” przy ul.dscn9983 Kolejowej 24 w Wągrowcu, odbyły się jednodniowe warsztaty skierowane do osób młodych (do 30 lat) oraz osób starszych (powyżej 50 lat), w których udział wzięło 14 osób.

Spotkanie zorganizowano w związku z tworzeniem Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia LGR „7 Ryb” na lata 2014-2020, w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze 2014-2020”, Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb”.

Dziękujemy wszystkim osobom obecnym na spotkaniu warsztatowym za aktywny udział oraz wkład w tworzenie strategii LGR „7 Ryb” na lata 2014-2020.

Informacje zebrane podczas warsztatów pozwolą zidentyfikować problemy, potrzeby i kierunki działania (cele) służące rozwojowi LGR „7 Ryb, a także kryteria wyboru projektu w perspektywie finansowej 2014-2020.

 

                                                                                   Zarząd Stowarzyszenia LGR „7 Ryb”

dscn9983

dscn9984dscn9986

`