W dniach od 2.09.2015 do 15.09.2015 w 9 gminach członkowskich Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Rybackiej „7 Ryb”20150914_161227 tj. w Gołańczy, Wągrowcu, Margoninie, Rogoźnie, Obornikach, Wyrzysku, Kiszkowie, Szamocinie oraz Skokach odbyły się spotkania w zakresie tworzenia LSR na lata 2014-2020 w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020, których celem było badanie potrzeb lokalnej społeczności na kolejną perspektywę finansową poprzez dyskusję, wypełnienie ankiet oraz kart pomysłów na projekt.  

 

W spotkaniach udział wzięli mieszkańcy, przedsiębiorcy (w tym sektor rybacki), przedstawiciele organizacji pozarządowych i samorządów działających na obszarze LGR „7 Ryb”.

Był to kolejny etap w procesie prac nad LSR opracowywaną w sposób partycypacyjny, czyli z szerokim zaangażowaniem mieszkańców obszaru.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom spotkań za aktywny udział,  a tym samym za wkład w tworzenie strategii LGR „7 Ryb” na latach 2014-2020.

Szczególne podziękowania składamy Burmistrzom i Wójtom Gmin członkowskich oraz Dyrektorom Ośrodków Kultury za pomoc w zorganizowaniu spotkań i udostępnienie sal.

 

Zarząd Stowarzyszenia LGR „7 Ryb”

dscn9946

dscn9949

dscn9965

dscn9978

20150909_161323

20150910_160246

20150911_161845

20150914_161227

20150915_162808