Szanowni Państwo,

na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej RYBOŁÓWSTWO/ POMOC UNII EUROPEJSKIEJ DLA RYBACTWA NA LATA 2014-2020 w zakładce https://www.mgm.gov.pl/rybolowstwo/447-piorytet-4; załączony został zatwierdzony przez Ministra formularz wniosku o płatność na operacje w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 w zakresie działania realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność wraz z instrukcją do stosowania.