W skład LGR „7 RYB” wchodzą gminy leżące w północnej części województwa wielkopolskiego, w subregionie pilskim i poznańskim, w 4 powiatach: wągrowieckim, obornickim, chodzieskim oraz pilskim.


Cały obszar objęty LSROR jest także obszarem wdrażania osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Funkcjonują tu cztery lokalne grupy działania, których członkami są gminy wchodzące w skład LGR „7 RYB”:  LGD „Dolina Wełny”, LGD „Krajna Nad Notecią”, LGD „Dolina Noteci” oraz LGD „Kraina Trzech Rzek”.

Na dzień 2 stycznia 2014 r. Stowarzyszenie LGR „7 RYB” liczyło 152 członków w tym 125 osób fizycznych i 27 osób prawnych,

W skład Lokalnej Grupy Rybackiej 7 RYB wchodzi 7 gmin.      

obszar1

 
 
 

Nadzór nad stowarzyszeniem sprawuje Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego www.poryby.umww.pl